• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ECON 598
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
18
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amaçları öğrencinin a) argümantasyonu anlama, biçimsel ve biçimsel olmayan mantık hatalarını ve yanıltıcı argümanları tanıyarak bunlardan kaçınma ve tez çalışması için güçlü argümanlar formüle edebilmesi için eleştirel düşünmeyi kavraması ve benimsemesi b) konu hazırlama aşamasında literatür taramasının yerini ve gerekliliğini anlaması c) Yüksek lisans tezi aşamasında tutarlı bir araştırma sorusu geliştirmesi.

Dersin İçeriği: 

Bu ders yüksek lisans tezi için araştırma sorusu bulunması sürecinde eleştirel düşünmenin temel unsurlarını ortaya koymak için tasarlanmıştır. Ders ayrıca öğrenciyi araştırmasının yerini anlamasını sağlayacak bir literatür taraması geliştirmeye teşvik edecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Vaka çalışması,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum veya sözlü sınav, D: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Uygun, geçerli ve güçlü argümantasyonu tanıma;
2. Biçimsel ve biçimsel olmayan mantık hatalarını ayırt etme;
3. Önerilen çalışmanın konusuna uygun akademik literatürü tanımlayabilme;
4. Bu akademik kaynakları değerlendirebilme;
5. Çeşitli bakış açılarını eleştirebilme;
6. Literatür taramasını temel alan bir araştırma sorusu geliştirebilme.

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve müfredatın gözden geçirilmesi  
2 Eleştirel Düşünce’ye giriş Lau,  1., 2. bölümler, 1-20
3 Mantıksal Kategoriler, 1. Bölüm: Gereklilik ve Olasılık Lau, 3., 4., 5. bölümler, 21-52
4 Mantıksal Kategoriler, 2. Bölüm: Gerçeklik-Gerçekdışılık, temel mantığın diğer kategorileri Lau, 6., 7., 8. bölümler, 53-73
5 Mantıksal Kategoriler, 3. Bölüm: Sağlamlık, geçerlilik Lau,  9., 10., 12. bölümler, 75-94, 107-112
6 Mantıksal Kategoriler, 4. Bölüm: Nedensellik, Biçimsel ve Biçimsel Olmayan Mantık Hataları Lau, 15., 19. Bölümler, 133-140, 173-184; ek olarak  Copi, 86-125
7-15 Çalışma bireysel temelde, öğretim görevlisi ile öğrenci arasında, yüksek lisans tezinin oluşturulması için gerekli konunun geliştirilmesi, değerlendirilmesi, ayrıntılandırılması, konu ile ilgili literatürün edinilmesi, literatür taramasının yapılması ve araştırma sorusunun oluşturulması şeklinde devam edecektir.  Okumalar:

Merriam ve Silverman’dan uygun kısımlar

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu LAU, Joe Y.F. An Introduction to Critical Thinking and Creativity. 2011. Hoboken, NJ: Wyley and Sons.
Diğer Kaynaklar COPI, Irving M. 1978. Introduction to Logic, 5th edition. New York: MacMillan.

MERRIAM, Sharan B. Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

SILVERMAN, David. 2000. Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: Sage Publications.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESi
Ara Sınav 0  
Kısa Sınav 0  
Ödev 8 100
Toplam 8 100
Finalin Başarıya Oranı    0
Yıl içinin Başarıya Oranı    100
Toplam   100

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 8 120
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)     15 10 150
Ödev 15 12 225
Toplam İş Yükü     450
Toplam İş Yükü / 25 (s)     18
Dersin AKTS Kredisi     18