• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 511
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı modern zaman serisi ve panel data tekniklerini uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir. Tez, makale ve diğer bilimsel araştırmalarda yoğun olarak kullanılan bu tekniklerin öğretilmesinde öğrencilerin dersi uygulamalı olarak öğrenebilmeleri için proje yapmaları ve uygun bir paket programla çalışmaları teşvik edilecektir

Dersin İçeriği: 

Birim kök kavramı ve uygulaması, eşbütünleşme teknikleri, hata düzeltme modelleri, ARCH ve GARCH teknikleri, panel ekonometri teknikleri, nedensellik analizleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;
2. Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;
3. Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;
4. İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;
5. Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;
6. Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;
7. Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;
8. Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;
9. Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Regresyonda duraganlık   
2 Birim kök testleri  
3 Brim kök testlerin devam  
4 Eşbütünleşme  
5 Eşbütünleşmeye devam  
6 Hata düzeltme teknikleri  
7 Ara sınav  
8 Hata düzeltme tekniklerine devam  
9 Moden nedensellik testleri  
10 ARCH ve GARCH modellemeleri  
11 ARCH ve GARCH modellemelerine devam  
12 Panel ekonometrik teknikler  
13 Panel ekonometrik tekniklere devam  
14 Tekrar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Ders kitapları listesi dönem başında dağıtılacak
Diğer Kaynaklar Haftalık  ders notu verilecek

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders notları
Ödevler Bilgisayar laboratuvarında sürekli uygulama ve alıştırmalar
Sınavlar Sınav soruları için alıştırmalar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)    
Ödevler    
  Toplam 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl İçinin Başarıya Oranı 1 50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;     x    
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;     x    
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;         x
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;       x  
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         x
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;         x
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;     x    
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;       x  
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.     x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)     0
Ödev     0
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     240
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,6
Dersin AKTS Kredisi     10