• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 507
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu ders, makroiktisat serisinin ikinci dersidir. 20. yüzyılda makroiktisattaki gelişmeleri incelemeye devam edeceğiz. Bu dersin amacı dersi alan öğrencilerin 20. yüzyılda makroiktisattaki gelişmeleri anlamayı tamamlamalarının sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Ders, Keynes'in Büyük Neoklasik Sentez yorumunun yeniden gözden geçirilmesiyle başlar. Sonra Keynes'in Parasalcı eleştirisine dönülür, ve ardından parasalcılığın kendisi eleştirilir. Rasyonel beklentiler ve reel iktisadi dalgalanmalar teorileri incelenir ve bunlara verilen neo-Keynesyen cevap analiz edilir. Dersin ikinci yarısında açık ekonomi makroiktisadına, parasal ve malî politikalara dönülür ve büyüme teorileri gözden geçirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;
2. Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;
3. Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;
4. İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;
5. Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;
6. Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;
7. Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;
8. Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;
9. Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Keynes'in Büyük Neoklasik Sentez Yorumunun Tekrar Gözden Geçirilmesi Modern Macroeconomics, Ch. 1.
2 Parasalcılık Okumalar sömestr içinde belirtilecektir.
3 İçsel Para ve Parasalcılığın Eleştirisi Okumalar sömestr içinde belirtilecektir.
4 Yeni Neoklasik Yaklaşım, ya da Rasyonel Beklentiler Okulu Richard Froyen, Macroeconomics, Ch. 2,  Snowdon & Wane, Modern Macroeconomics, Ch. 2.1-5.      
5 Gerçek İktisadi Dalgalanmalar Yaklaşımı Richard Froyen, Macroeconomics, Ch. 3, Snowdon & Wane, Modern Macroeconomics, Ch. 2.1-5.      
6 Neo-Keynesyen Cevap: 1. Kısım Okumalar sömestr içinde belirtilecektir.
7 Neo-Keynesyen Cevap: 2. Kısım Okumalar sömestr içinde belirtilecektir.
8 Ara Sınav  
9 Açık Ekonomi Makroiktisadı: 1. Kısım Richard Froyen, Macroeconomics, Ch. 5, Snowdon & Wane, Modern Macroeconomics, Chs. 2.6-17.      
10 Açık Ekonomi Makroiktisadı: 2. Kısım Richard Froyen, Macroeconomics, Ch. 5, Snowdon & Wane, Modern Macroeconomics, Chs. 2.6-17.      
11 Para Politikası ve Malî Politika Richard Froyen, Macroeconomics, Chs. 6 & 7, Snowdon & Wane, Modern Macroeconomics, Ch. 3.      
12 Macro İktisadi Büyüme: Birinci Kısım  Richard Froyen, Macroeconomics, Ch. 8
13 Macro İktisadi Büyüme: İkinci Kısım  Richard Froyen, Macroeconomics, Ch. 8
14 Conclusion: Prospects for the Turkish Economy Snowdon & Wane, Modern Macroeconomics, Ch. 8.      

Kaynaklar

TAVSİYE EDİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı Richard Froyen, Macroeconomics, Pearson, 2013; Brian Snowdon and Howard Wane, Modern Macroeconomics, Edgar Elgar, 2005.
Diğer Kaynaklar Orijinal makaleler ve kitaplar şeklinde ek okumalar da vardır.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders kitapları, kitaplar, dergi makaleleri, ders notları.
Ödevler  
Sınavlar Bir Dönem Ortası bir de Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0  
Ödevler 0  
  Toplam 50
Dönem Sonu Sınavının Derste Alınan Nota Katkısı 1 50
Yıl İçi Çalışmalarının Derste Alınan Nota Katkısı 1 50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         x
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;         x
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;     x    
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         x
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         x
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;     x    
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;     x    
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler.   x      
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.          

ECTS

AKTS / ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyet Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Dönem Ortası Sınavı 1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 3 9
Ödev 2 7 14
Dönem Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     238
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,52
Dersin AKTS Kredisi     10