• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 503
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal refah iktisadı ve etkinlik hakkında genel bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders tekel, tekelci rekabet ve oligopolcü piyasalar ve işleyişleri inceleyerek başlayacaktır. Kaynakların etkin kullanımı en önemli konudur. Kaynakların etkin kullanılamamasına örnek olarak asimetrik enformasyon, kamu malları ve dışsallık ağırlıklı olarak işlenecektir. Bu bağlamda ders piyasa şekillerinin ve tüketici ve üretici artıklarının anlatımıyla başlar ve genel denge ve etkinliği bozan durumların incelenmesiyle bitirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Rekabetçi ve eksik rekabetin oluştuğu piyasaları inceler.
2. Sosyal refah ekonomisinin özelliklerini öğretir.
3. Piyasa başarısızlıklarını açıklar.
4. Genel denge konusuna değinir.

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici ve Üretici Artıkları  
2 İktisadi Etkinlik ve Serbest Rekabetçi Piyasalar  
3 Tekel Piyasası  
4 Tekel Piyasasında Fiyatlandırma  
5 Oyun Teorisi  
6 Oyun Teorisi (devam..)  
7 Oligopol  
8 Ara Sınav  
9 Tekelci Rekabet  
10 Genel Denge  
11 Genel Denge (devam…)  
12 Dışsallık  
13 Coarse'ın Teoremi  
14 Asimetrik Bilgi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Pindyck and Rubinfeld, Microeconomics, Prentice Hall International
Varian, H.R., Intermediate Microeconomics, W. W. Norton and Co.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Basında çıkan güncel mevzuların okunup sınıfta tartışılması
Akademik yayınlar
Ödevler Ders kitaplarından örnekler
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)    
Ödevler    
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         X
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;       X  
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;         X
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         X
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         X
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;         X
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;       X  
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;       X  
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)     0
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     248
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,92
Dersin AKTS Kredisi     10