• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 502
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin mikroiktisat hakkında genel bilgiye sahip olmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Ders süresince kıtlık, fırsat maliyeti, marjinalist yaklaşım, arz-talep, piyasa mekanizmaları gibi temel genel kavramlar ve bu kavramların çalışma ilkeleri incelenecektir. Bireylerin ve toplumların temel sorunu olan kıt kaynaklar ile nasıl başa çıkıldığı dersin temel konusunu içerir. Bu bağlamda ders iktisat biliminin temel metodolojisinin anlatımıyla başlar ve bireylerin (hane halkı, firma veya devlet) karar verme mekanizmalarının ve çeşitli piyasa yaoılarının işleyişi incelenerek bitirilir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Ekonomi kavramını açıklar.
2. Tüketici, firma ve piyasa özelliklerini öğretir.
3. Rekabetçi ve eksik rekabet piyasalarının özelliklerini açıklar.
4. Sosyal refah konularına değinir.

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Piyasa ve Talep Eğrisi  
2 Arz ve Esneklik  
3 Talep ve Arz'da kaymalar.  
4 Vergiyi Kim Öder?  
5 TÜKETİCİNİN FAYDA MAKSİMİZASYONU  
6 DENGE PAZAR SEPETİ  
7 ARA SINAV  
8 ÜRETİM FONKSİYONLARI  
9 MALİYET ANALİZİ  
10 SERBEST REKABETÇİ PİYASA  
11 TEKEL PİYASA  
12 OLİGOPOL   
13 TEKELCİ REKABET  
14 EKONOMİK ETKİNLİK  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Pindyck and Rubinfeld, Microeconomics, Prentice Hall International
Varian, H.R., Intermediate Microeconomics, W. W. Norton and Co.
Diğer Kaynaklar  e-posta ile dağıtılacaktır

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Basında çıkan güncel mevzuların okunup sınıfta tartışılması
Akademik yayınlar
Ödevler Ders kitaplarından örnekler
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)    
Ödevler    
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         X
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;       X  
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;         X
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         X
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         X
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;         X
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;       X  
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;       X  
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)     0
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     248
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,92
Dersin AKTS Kredisi     10