• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
FEAS 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin İçeriği: 

Bu dersin temel amacı, bilimsel düşünce ve çıkarımların nasıl oluşturulduğunu ve bilimsel araştırmaların temel süreçlerinin neler olduğunu anlaşılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda ders “Bilim Nedir?” sorusu ile başlayarak bu soruya cevap vermeye çalışan farklı teori ve yaklaşımlar incelenecektir.  Bilimsel çalışamlarda etik sorunlar irdelendikten sonra bilimsel çıkarımın önemi ve farklı çeşitleri üzerinde durulacaktır. Ardından araştırma sorusu nasıl oluşturulur, literatür taraması nasıl yapılır, hipotez nasıl oluşturulur ve araştırma tasarımında nelere dikkat edilir konularına değinilecektir. Dersin son iki haftasında da basılmış bilimsel makaleleri analiz ederek bilimsel düşünce mantığının nasıl geliştirildiği ve bilimsel çalışmaların temel basamaklarının nasıl kurgulandığı uygulamalı olarak gösterilecektir.     

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler