• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 510
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı iktisat ve benzeri alanlarda ampirik çalışmalar için gerekli olan temel veri analizi ve ekonometrik teknikleri öğrencilere öğretmektir. Temel ekonometrik tekniklerin iktisat, finans ve işletme alanlarında nasıl kullanıldıkları öğrencilere uygulamalı olarak gösterilecektir. Bu amaçla öğrencilerin proje yapmaları teşvik edilecektir.

Dersin İçeriği: 

Veri analizi, basit ve çoklu regresyon, kukla ve gecikmeli değişkenlerle regresyon, tahmin edicilerin güvenirliliğinin test edilmesi, ekonometrik problemlerin varlığının test edilmesi, nedenlerinin araştırılması ve uygun çözüm yollarının öğrenilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Verı analizinin önemini kavramak. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C
Basit ve çoklu regresyon tekniklerini anlamak. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C
Farklı hipoz testi uygulamalarını anlamak ve kurgulamak 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C
Regresyonda kukla degişken tekniklerini anlamak. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C
Dinamik regresyon modellerini anlama ve uygulamak 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C
Temel öngörü tekniklerini anlamak ve uygulamak 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel veri analizi  
2 Temel veri analizine devam  
3 Basit regressyon  
4 Çoklu regresyon  
5 Çoklu regresyonda farklı uygulamalar  
6 Ekonometrik problemler ve nedenleri  
7 Ara sınav  
8 Regresyonda kukla degişken kullanımı  
9 Lojistik regresyon teknikleri  
10 Dinamik regresyon teknikleri  
11 Dinamik regresyon tekniklerine devam  
12 Temel önğörü teknikleri  
13 Temel önğörü tekniklerine devam  
14 Tekrar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Ders kitapları listesi dönem başında dağıtılacak
Diğer Kaynaklar Haftalık ders notu verilecek

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders notları
Ödevler Bilgisayar laboratuvarında sürekli uygulama ve alıştırmalar
Sınavlar Sınav soruları için alıştırmalar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)    
Ödevler    
  Toplam 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl İçinin Başarıya Oranı 1 50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;     x    
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;     x    
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;         x
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;       x  
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         x
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;         x
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;     x    
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;       x  
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.     x    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)     0
Ödev     0
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     240
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9,6
Dersin AKTS Kredisi     10