• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 535
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Endüstriyel organizasyon konusu birçok açıdan tartışmalıdır. Neticede, tartışma devletin rolü gibi ideolojik değer yargılarına dönüşür. Sebest piyasa sistemi başarısızlığa uğrayabilir, ve bu başarısızlığın boyutuna farklı perspektiflerden yaklaşılabilir. Bu derste dengeli bir bakış açısı sunmaya çalışacağız.

Dersin İçeriği: 

Anaakım endüstriyel organizasyon yaklaşımı, verimli faaliyetlerin mal ve hizmet talebiyle serbest piyasa diye adlandırılan bir teşkilat mekanizmasıyla nasıl uyum haline getirilebileceği,ve bu teşkilatın alternatiflerin ve piyasa başarısızlıklarının ekonominin ihtiyaçlarını ne derecel etkilediğini inceler. Endüstrileşmiş ülkelerin sanayi ve maden sektörleri öncelikli olmak kaydıyla, toptan ve perakende dağıtım, hizmetler, nakliye ve kamu hizmetleri tartışılacaktır. Çeşitli sebeplerden piyasa başarısızlıkları yaşanabilir ve neticesinde devlet organları uygun buldukları politikalarla müdahale etmeyi ve performansı iyileştirmeye çalışmayı tercih edebilir. Maliyetler, yatırımlar, fiyatlar ve üretim vergi ve teşvik politikalarıyla yönlendirilebilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Refah ekonomisi, rekabet ve tekeli anlamak
2. Piyasa yapısını belirleyen faktörleri öğrenmek
3. Oligopol piyasalardaki stratejik oyunları öğrenmek
4. Tekel ve oligopol fiyatlandırma dinamiklerini öğrenmek
5. Ticareti kısıtlayıcı uygulama politikalarını tartışmak

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Endüstriyel Organizasyon Analizinin Konusu ve Yöntemi Konu 1
2 Rekabet ve Tekelin Sosyal Refah Ekonomisi Konu 2
3 Endüstrinin Yapısı Konu 3
4 Oligopol Fiyatlandırmanın Ekonomik Teorileri Konu 6
5 Oligopol Eşgüdümü Kolaylaştıran/Engelleyen Faktörler Konular 7 ve 8
6 Fiyatı Sabitlemeye Karşı Rekabeti Koruma Politikaları Konu 9
7 Tekel ve Oligopol Piyasalarda Fiyatlandırmanın Dinamikleri Konu 10
8   Fiyat Farklılaştırılması Konu 11
9   Ara Sınav  
10 Piyasaya Giriş Engelleri Konu 13
11 Piyasa Yapısı ve Performans: Uygulamanın Değerlendirilmesi Konu 14
12 Ürün Çeşitlendirmesi, Piyasa Yapısı ve Rekabet Konu 16
13 Piyasa Yapısı, Patent Hakkı ve Teknolojik Yenilikçilik Konu 17
14 Final sınavına hazırlık  

Kaynaklar

Ders Kitabı Scherer, F. And Ross, D. (1990) Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton Mifflin Co. Boston
Diğer Kaynaklar Clarke, R. (1985) Industrial Economics, Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dersin başında akademik makale listesi dağıtılacaktır.
Ödevler Derste akademik makaleler tartışılacaktır.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 4 20
Ödevler 0 0
  Toplam 50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         X
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;   X      
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;   X      
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         X
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         X
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;       X  
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;     X    
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;     X    

ECTS

Etkinlik Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 16 3 48
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)     0
Ödev 1 20 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     248
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.92
Dersin AKTS Kredisi     10