• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 539
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Girişimcilik ülke ekonomisinin itici gücüdür; çünkü girişimciler ülke ekonomisine yeni iş yaratarak, inovasyon ve Ar&Ge faaliyetlerini destekleyerek zenginlik yaratmada katkı sağlarlar. Girişimci ekonomisi, ekonomide girişimci ve girişimcilik faaliyetlerini analiz eder. Ekonomik teori yeteri kadar girişimcinin önemini dikkate almamıştır Bu bağlamda; bu dersin amacı iktisadi tekniklerin kullanımıyla girişimcilik süreçlerinin anlaşılması ve ekonomilerde, özellikle Türkiye’de girişimcilik faaliyetlerinin analizinin yapılmasıdır.

Dersin İçeriği: 

Ders, "kimler girişimcidir?" ve "girişimci tipleri nelerdir" sorularıyla başlar ve girişimciliğin farklı yorumları irdelenir. Daha sonra girişimciliğe farklı bir bakış açısı getirilerek, firma yapısı, piyasa yapısı, rekabet ve girişimcilik süreci tartışılacaktır. Global Entrepreneurship Monitor verilerini kullanarak üç temel soryu araştıracağız: Girişimcilik faaliyetleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir mi? Ulusal girişimcilik faaliyetleri ulusal ekonomilerin büyümesi ile bağlantılı mıdır? Hangi ulusal özellikler farklı girişimcilik faaliyetleri ile bağlantılıdır? Son olarak ise Türkiye'deki girişimcilik iklimi analiz edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Girişimciliğin doğası ve tipolojileri
2. Girişimcilik sürecinde kar ve zararın rolü
3. Verimli ve verimli olmayan girişimcilik
4. Kamu politikaları ve girişimciliğin desteklenmesi
5. Türkiye'de girişimcilik

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girişimcinin Tanımı Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
2 Girişimcinin Önemi Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
3 Girişimcilik Teorisi Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
4 Schumpeter ve Ekonomik İnovasyon Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
5 Modern Bakış Açıları ve Uygulamalar Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
6 Modern Bakış Açıları ve Uygulamalar Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
7 Ekonomik Teori'de Girişimcilik Eksik Midir? Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
8 Girişimcilik ve Firma Yapısı Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
9 Rekabet ve Sınai Yapı Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
10 Dünyada ve Türkiye'de Girişimcilik Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
11 Dünyada ve Türkiye'de Girişimcilik Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
12 Dünyada ve Türkiye'de Girişimcilik Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
13 Dünyada ve Türkiye'de Girişimcilik Çeşitli Makalerler ve Kitaplar
14 Dünyada ve Türkiye'de Girişimcilik Çeşitli Makalerler ve Kitaplar

Kaynaklar

Ders Kitabı Dersin kitabı bulunmamaktadır. Girişimcilik ile ilgili çeşitli makale ve kitaplardan yararlanılacaktır.
Diğer Kaynaklar Konuk Konuşmacılar ve Video Gösterimleri

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 40
Ödevler 2 60
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl İçinin Başarıya Oranı   100
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;       X  
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;         X
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;       X  
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;   X      
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;       X  
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;       X  
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;       X  
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;       X  
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.       X  

ECTS

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav     0
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 10 20
Ödev 2 15 30
Final     0
Toplam İş Yükü     245
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.8
Dersin AKTS Kredisi     10