• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 527
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Modern uluslararası makroekonomiler iki ana yolda gelişmiştir. Birincisi, yaygın mikro ve makro ekonomi teorileri uluslararası ortama uyarlanmıştır. İkinci olarak da, politik problemler ve kriz odaklı uluslararası klasik ekonomi meselelerine, araştırmacılar tarafından teorik ve ampirik metotlar uygulanmıştır. Dersin amacı, uluslararası makroekonomi içindeki ana akım araştırma alanlarının yanı sıra, temel araçlar ve modellere bir giriş vermektir.

Dersin İçeriği: 

Bu ders makroiktisat teorilerini açık ekonomilere uyarlar ve temel uluslarası makroiktisadi konularda öğrencilere farklı yaklaşımlar sunar. Uygulanabilecek temel makro politikalar ile uluslararası kurumlar ve organizasyonlar arasındaki makroekonomik düzeydeki temel işbirlikleri ele alınacaktır. Ders içinde; global ekonomik düzeyde gerçekleşen makroekonomik ilişkiler, yaşam döngüsü, vergi politikaları, enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları; ödemeler bilançosu ve dış ticaret dengesizliklerinin sebep ve sonuçları; gelişmiş ve gelişmekte olan pazar ekonomilerindeki finansal krizler; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki döviz, bankacılık ve finansal krizlerinin sebepleri, güncel uluslararası makroekonomik ve finansal konular, politikalar ve olaylar analiz edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

  1. Uluslararası Makroekonomi Politikaları temel kavramlarının açıklanması
  2. Ufak açık ülke dinamiklerinin analizi
  3. Açık ekonomilerdeki yaşam döngüsü, vergi politikası ve cari işlem ana kavramlarının açıklanması.
  4. Uluslararası makroekonomi politika hedefleri ve seçeneklerinin değerlendirilmesi.
  5. Sabit ve dalgalı kurların karşılaştırılması ve uluslararası sermaye piyasaları ve bankacılık sistemlerinin değerlendirilmesi
  6. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde finansal kriz vaka çalışması analizleri

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Makroekonomi Politikasına Giriş  
2 Ufak Açık Ülke Dinamikleri; Cari İşlemler M. Obstfeld and K. Rogoff, (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press.
3 Ufak Açık Ülke Dinamikleri; Yatırımlar M. Obstfeld and K. Rogoff, (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press.
4 Yaşam Döngüsü, Vergi Politikası ve Cari İşlem: Hükümetlerin Bütçe Politikası M. Obstfeld and K. Rogoff, (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press.
5 Yaşam Döngüsü, Vergi Politikası ve Cari İşlem: Yatırımlar ve Dünya Faiz Oranı M. Obstfeld and K. Rogoff, (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press.
6 Açık Bir Ekonomide Makroekonomik Politika Hedefleri ve Seçenekler M. Obstfeld and K. Rogoff, (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press.
7 Dalgalı Kurlarda Makroekonomik Politika P. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, (2011) International Economics: Theory and Policy. 9th edition, Pearson.
8 Tekrar ve Ara Dönem Sınavı  
9 Dalgalı Kurlara Karşı Sabit Kurlar P. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, (2011) International Economics: Theory and Policy. 9th edition, Pearson.
10 Uluslararası Para Piyasası P. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, (2011) International Economics: Theory and Policy. 9th edition, Pearson.
11 Uluslararası Bankacılık ve Kuralları P. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, (2011) International Economics: Theory and Policy. 9th edition, Pearson.
12 Gelişmekte Olan Ülkelerde Krizler P. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, (2011) International Economics: Theory and Policy. 9th edition, Pearson.
13 Gelişmiş Ülkelerde Krizler P. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, (2011) International Economics: Theory and Policy. 9th edition, Pearson.
14 Tekrar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı P. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, (2011) International Economics: Theory and Policy. 9th edition, Pearson.
Diğer Kaynaklar M. Obstfeld and K. Rogoff, (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders Notları
Ödevler Konu sonu soruları
Sınavlar Sınav soruları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)    
Final 1 50
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler; x        
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;     x    
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;   x      
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler; x        
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;   x      
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;   x      
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;   x      
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler; x        
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler. x        

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)      
Ödev 1 10 10
Final 1 25 10
Toplam İş Yükü     240
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.6
Dersin AKTS Kredisi     10