• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 533
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, öğrencilere çalışma ekonomisinin geleneksel konularını tanıtmak ve bağımsız araştırma alanlarının gelişimini teşvik etmektir. Öğrenciler, dersin başarı ile tamamlanması sonucunda; (1) işgücü piyasası yapıları ve ücretin belirlenmesi gibi çalışma ekonomisi temel teorileri hakkında bilgi sahibi olacaklar, (2) çalışma ekonomisi konularına ilişkin verilerin eğilimlerini analiz etmek için teorik modelleri uygulayabilecekler, (3) önemli işgücü politika konularını oluşturabilecek, savunabilecek ve analiz edebilecekler, (4) çalışma ekonomisinin mevcut ampirik çalışmalarını kavrar, değerlendirebilir ve eleştirebilirler.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, emek arzı, talebi ve beşeri sermaye teorilerinin gelişimini sistematik bir şekilde inceler. Ücretin ve istihdamın belirlenmesi, emek devir oranı, iş arama, göç, işsizlik, eşitleyici farklılıklar ve işgücü piyasasındaki kurumlar dersin konularını oluşturmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Dünya ve Türkiye'deki çalışma ekonomisindeki ve işgücü piyasasındaki gelişmeleri analiz edebilmek ve gelişmiş ülkeler ile diğerleri arasındaki farkı değerlendirebilmek.
2. Çalışma ekonomisi ve işgücü piyasası için gerekli politika ve uygulamaları öğrenmek ve uygulama önerileri getirmek.
3. Çalışma ekonomisi ve işgücü ile ilgili araştırma ve çalışma yapıp, sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme becerisi kazanmak ve sunabilmek; soruları cevaplayabilmek.
4. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunları anlamak ve bu ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki farkın açılmaması için gerekli değişiklikleri tartışabilmek ve çözümler üretebilmek.
5. Ülke analizleri ve karşılaştırmaları ve vaka incelemeleri yapabilmek ve gelişmenin artması için gerekli adımları planlayabilmek.
6. İşgücü, gelir ve yoksulluk konuları ile ilgili olarak gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiklerini incelemek.

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bireysel Emek Arzı Teorisi  
2 Nüfus, Katılım Oranları ve Çalışma Saatleri  
3 İşgücü: Beşeri Sermayeye Yatırım Yapmak  
4 İşgücüne Talep  
5 Ücret Belirlenmesi ve İşgücünün Yerleştirilmesi  
6 Hareketlilik, Göç ve Verimlilik  
7 İşgücü Sendikaları ve Toplu Sözleşme – ARA SINAV  
8 Hükümet ve İşgücü Piyasası: İstihdam, Masraflar ve Vergilendirme  
9 Sendikaların Ekonomik Etkileri  
10 İşgücü Piyasası Ayırımı  
11 İş Aranması: Dış ve İç Piyasalarda  
12 Kişisel Gelirin Dağılım  
13 İşgücü Üretkenliği: Ücretler, Fiyatlar ve İstihdam  
14 İstihdam ve İşsizlik  

Kaynaklar

Ders Kitabı Dönem başında belirtilecektir.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dönem içinde çeşitli makaleler incelenmektedir.
Ödevler Dönem içinde verilmektedir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 10
Final 1 50
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         x
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;         x
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;         x
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         x
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;       x  
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;         x
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;       x  
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;         x
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.         x

ECTS

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 25 25
Ödev 0 0 0
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     245
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.8
Dersin AKTS Kredisi     10