• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 563
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

(1) Asya, Afrika, Latin Amerika, Doğu ve Orta Avrupa’nın gelişmekte olan ülkelerinin ekonomik kalkınma süreçlerini incelemek, (2) Gelişmekte olan ülkelerin problemlerini analiz etmek, (özellikle yavaş büyüme, durgunluk, yüksek yoksulluk oranları, yüksek gelir eşitsizliği ve kronik dış krizlere bağlı olan problemleri), (3) Büyümeyi hızlandıracak stratejileri tartışmak, sürdürülebilir kalkınma sağlamak, yoksulluğu, gelir eşitsizliğini ve dış dengesizlikleri azaltmak, (4) Türkiye ve diğer ekonomilerdeki gelişmeleri analitik açıdan değerlendirme ve yorumlama becerisini kazanmak, (5) ekonomik kalkınma ile ilgili akademik araştırmaları takip edebilmek ve sunabilmek.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, gelişmiş, gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin kalkınma süreçlerinin ekonomik etkilerini inceler. Dersin odağı sadece ekonomik büyüme ve yapısal değişiklikleri teşvik edecek metotlar değil; aynı zamanda sağlık, eğitim ve çalışma yeri koşullarını kamu ve özel kanallar vasıtasıyla geliştirmektir. Bu derste, dünyadaki gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin detaylı anket verileri ve gelişme sürecinde denenen ve uygulanan politikalar incelenecektir. İktisadi kalkınma teorileri ve ekonomik kalkınmanın temel ögeleri karşılaştırmalı veriler ile incelenecek, sonuçlar tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilmek ve gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerini değerlendirebilmek
2. Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için gerekli politika ve uygulamaları öğrenmek ve uygulama önerileri getirmek.
3. Gelişme İktisadı ile ilgili araştırma ve çalışma yapıp, sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme becerisi kazanmak ve sunabilmek; soruları cevaplayabilmek
4. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları sorunları anlamak ve bu ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki farkın açılmaması için gerekli değişiklikleri tartışabilmek ve çözümler üretebilmek.
5. Ülke analizleri ve karşılaştırmaları ve vaka incelemeleri yapabilmek ve gelişmenin artması için gerekli adımları planlayabilmek.
6. Gelir ve cinsiyet eşitsizlikleri ve yoksulluk konuları ile ilgili olarak gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiklerini incelemek ve bu negatif etkileri azaltmak için plan yapmak

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomik Kalkınma: Giriş ve Genel Bakış  
2 Ekonomik Kalkınma: Küresel Bir Perspektif  
3 Karşılaştırmalı Ekonomik Kalkınma  
4 Klasik Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Teorileri  
5 Çağdaş Kalkınma ve Azgelişmişlik Modelleri  
6 Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma  
7 Nüfus Artışı ve Ekonomik Kalkınma  
8 Ara Sınav  
9 Kırsal ve Kentsel Kalkınma  
10 Beşeri Sermaye ve Kalkınma  
11 Tarımsal Dönüşüm ve Kalkınma  
12 Çevre ve Kalkınma  
13 Mutluluk ve Kalkınma  
14 Refah ve Kalkınma  

Kaynaklar

Ders Kitabı Dönem başında belirtilecektir.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Dönem içinde çeşitli makaleler incelenmektedir.
Ödevler Dönem içinde verilmektedir.
Sınavlar Bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   -
Ödevler 1 60
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;         x
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;         x
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;         x
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;         x
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;       x  
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;         x
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;       x  
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;         x
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.         x

ECTS

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 1 25 25
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     245
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.8
Dersin AKTS Kredisi     10