• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 530
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin stratejik ilişkileri anlamalarını sağlayarak ve oyun teorisi yaklaşımlarıyla iş dünyasında karşılaşacakları alternatif stratejiler arasından seçim yapabilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Çoklu ortamda stratejik ilişkiler düzeyinde karar verme üzerine odaklanılacaktır. Oyun teorisi, stratejik ilişkileri modellemek için kullanılan matematiksel bir araçtır. İşletme, İktisat, biyoloji, siyaset bilimi vb., birçpk disiplinde kullanılmaktadır. Daha ziyade, karşılıklı karar alma durumlarında sistematik bir paternde düşünmemize imkan sağlayacak yöntemlere yoğunlaşılacaktır. Herne kadar matematik bilgisine minimum seviyede ihtiyaç duyulacak olsada, bir miktar olasılık ve türev bilgisi gereklidir. Ayrıca bir Mikroiktisat bilgisi faydalı olacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Oyun teorisi model ve kavramlarını anlarlar
2. Orta seviyede ve uygulamalı oyun teorisi kullanan makaleleri anlarlar.
3. Oyun teorisinin faydalı olabileceği gerçek durumları tespit edebilirler.
4. Oligopolistik marketlerde faaliyet gösteren firmalar arası etkileşimleri anlarlar

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Games and Elements of a Game Chapter 1 (II)
2 A First Look at The Applications Chapter 1 (I)
3 A First Look at The Theory Chapter 2
4 Practice Session  
5 Strategic Form Games and Dominant Strategies Chapter 3 (I), Chapter 2 (II)
6 Dominanace Solvability Chapter 4 (I)
7 Nash Equilibrium Chapter 5
8 Midterm  
9 Dynamic Games of Complete Information  
10 Dynamic Games of Complete Information  
11 Oligopolies: Sweezy, Cournot Chapter 4 (II)
12 Oligopolies: Stackelberg, Bertrand Chapter 4 (II)
13 Mixed Strategies Chapter 8 (I)
14 Games  

Kaynaklar

Ders Notu Strategies and Games: Theory and Practice by Dutta, Prajit K., MIT Press, 1999
Diğer Kaynaklar Ders notları ve Ünite yansıları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Ders notları ve ünite yansıları.
Ödevler Ünite sonu problemleri ve ev ödevleri
Sınavlar Kısa sınav soruları.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 30
Ödevler 2 20
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;       x  
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;       x  
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;     x    
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;       x  
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;       x  
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;       x  
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;   x      
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;       x  
9 Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilecek analitik ve teknik becerileri geliştirirler.     x    

ECTS

Etkinlik Quantity Duration (Hour) Total Workload (Hour)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)     0
Ödev 1 10 10
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10