• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 555
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin başlıca amacı finansal iktisadın temel kavramlarını ve kuramlarını öğretmektir. Finansal piyasalar ve faiz oranları gibi temel kavramların tartışılması ile başlayan ders paranın zaman değeri, risk analizi ve menkul kıymetli kağıtların değerlendirilmesi ile devam eder. Finansal yöneticilerin şirket değerini nasıl maksimize edebileceklerini araştırmak da diğer önemli bir amaçtır. Şirket değerinin maksimizasyonu, sermaye bütçelemesi, sermaye yapısının seçimi ile finansal planlama ve denetim alanlarında yapılacak iyileştirme ve ilerlemelere bağlı olduğundan bu konuların ayrıntılı tartışılması çok önemlidir.

Dersin İçeriği: 

Ders finansal piyasalar, faiz oranları, paranın zaman değeri, risk analizi ve temel yatırım araçlarının fiyat ve getirilerinin hesaplanması gibi temel konuların tartışılmasıyla başlamaktadır. Daha sonra, finansal yöneticilerin şirketlerinin değerini maksimize edebilmek için sermaye bütçelemesi, sermaye yapısı, kâr payı dağıtımı, kısa ve uzun süreli finansman kaynakları konularında alacakları kararları etkileyen hususları inceler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

1. Finansal iktisadın temel kavramlarının anlaşılması
2. Finansal araçların alınıp satıldığı ekonomik ortamı anlama ve tanımlama
3. Finansal varlıkların değerlendirilmesi
4. Çeşitli risk ölçülerinin öğrenilmesi ve kullanılması
5. Sermaye (yatırım) bütçelemesi tekniklerini kullanma becerisini geliştirme
6. Finansal planlama ve denetim yöntemlerini öğrenip geliştirme

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Kurumsal çevre  
3 Paranın zaman değeri  
4 Sabit getiri araçlarının değerlendirilmesi  
5 Hisse senedi değerlendirmesi  
6 1. Ara Sınav  
7 Menkul senet getirileri ve risk ölçüleri  
8 Sermaye (yatırım) bütçelemesi teknikleri  
9 Proje değerlendirmesi ve risk  
10 2. Ara Sınav  
11 Mali tablolar analizi  
12 Finansal planlama ve denetim  
13 Sermayenin maliyeti  
14 Kısa ve uzun vadeli finansman kaynakları  

Kaynaklar

Ders Kitabı S. Besley & E.F. Brigham, Principles of Finance, 2012
Diğer Kaynaklar Ekteki makale listesi

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 50
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)    
Ödevler 5 50
  Total 100
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl İçinin Başarıya Oranı   70
  Total 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 Küresel ve ulusal iktisadî sorunları eleştirel ve kapsamlı bir biçimde anlayıp değerlendirerek, bu sorunlar hakkında pratik çözüm önerileri geliştirirler;       x  
2 Toplum bilimlerde farklı disiplinlerden aldıkları bilgi ve kavramları iktisat çatısı altında birleştirirler;         x
3 Çeşitli toplumsal sorunlara pratik, özgün çözümler üretebilmek amacıyla, ampirik olarak sınanabilecek hipotezler geliştirebilirler;     x    
4 İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümleyebilirler;       x  
5 Farklı yaklaşımları değerlendirebilmek için gereken teknik becerileri geliştirirler;         x
6 Genel olarak toplum bilimlerde, özel olarak da iktisatta, araştırma projeleri oluştururlar, bu projelere ilişkin araştırma yöntemleri geliştirip, uygulayabilirler;       x  
7 Araştırmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslarası konferanslarda, bilimsel ve meslekî ortamlarda sunabilirler;       x  
8 Bilimsel ve akademik düşünce biçimlerini, profesyonel yaşamlarına aktarıp, akademik dünyanın analitik ve soyut düşünce biçimleri ile iş dünyasının pratik ve dinamik becerileri arasında bir köprü oluşturabilirler;       x  

ECTS

Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 2 10 20
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)     0
Ödev 5 4 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     255
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.2
Dersin AKTS Kredisi     10