• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezsiz
Ders Kodu: 
ECON 522
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dünya ekonomisindeki gelişmeler karşısında uluslararası iktisat her zamanki önemini ve tartışmalı konumunu korumaktadır. Yıllar boyunca olaylar ve fikirler değiştikçe uluslararası iktisat konularını inceleme ve araştırma metotları da bu gelişmeleri içine alacak şekilde değişmektedir. Bu ders, kuram ve modellerin dünyadaki ekonomik gelişmelerle ilişkisini ortaya koyarak öğrencinin konuları kolayca içselleştirmesini amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders klasik mukayeseli üstünlükler kuramlarının yanış sıra artan verimler ve piyasa yapısına dayalı yeni uluslararası ticaret teorilerini, gittikçe artan bölgesel entegrasyon olgusunu, uluslararası sermaye hareketlerinin zamansal analizi, dış ticaret politikaları, döviz kurları ve açık ekonomilerde döviz kuru sistemlerinin işleyişi gibi konuları kapsamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

  1. Başlıca uluslararası ticaret teorilerinin öğrenilmesi
  2. Uluslararası ticaret politikalarının incelenmesi
  3. Döviz kurları ve döviz kuru sistemlerinin analizi
  4. Açık ekonomilerde makroekonomik uygulamaların öğrenilmesi
  5. Uluslararası para sistemini ve optimum para sahalarının incelenmesi
  6. Küresel sermaye piyasalarının performansının değerlendirilmesi

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Emek verimliliği ve karşılaştırmalı üstünlükler  
2 Faktör oranları ve gelir dağılımına etkisi, Heckscher-Ohlin Modeli  
3 Standart dış ticaret modeli  
4 Üretim büyüklüğünden doğan tasarruf, kusurlu rekabet ve dış ticaret  
5 Uluslararası faktör hareketleri ve doğrudan yabancı yatırımlar  
6 Dış ticaretim ekonomi politiği  
7 Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret politikaları  
8 Ulusal gelir hesapları ve ödemeler dengesi  
9 Döviz kurları ve döviz piyasaları  
10 Para, faiz ve döviz kurları arasındaki ilişkiler  
11 Kısa ve uzun vadede fiyat düzeyi ve döviz kuru ilişkisi  
12 Sabit döviz kuru ve döviz kuruna müdahale  
13 Uluslararası para ve ödemeler sistemi  
14 Optimum para sahaları  
15 Gelişmekte olan ülkeler: Büyüme, krizler ve reform  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı P. R. Krugman and M. Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, Addison Wesley.
Diğer Kaynaklar Her konuyla ilgili ortalama üç makale ve tartışma için güncel basından okuma parçaları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders notları.
Ödevler Bir Dönem Ödevi
Sınavlar Bir Dönem Ortası bir de Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)    
Ödevler 1 40
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   35
Yıl İçinin Başarıya Oranı   65
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 İktisat bilim dalının temel ana dalları olan mikroekonomi, makroekonomi ve ekonometrinin teori ve uygulamasında gerekli yeterliliği göstermesini amaçlar.       X  
2 İktisadın bölümlerinin ileri düzeyde öğrenimini sağlar.         X
3 Araştırmalarda İleri düzeyde niceliksel yöntemlerin kullanımını sağlar.       X  
4 İktisatta öncü ve yenilikçi teori ve yöntemleri öğrenme, bunları analiz ve araştırmalarda kullanabilme ve bir bilgi toplumu oluşmasına katkıda bulunabilmeyi sağlar.       X  
5 Yeni ve karmaşık fikirleri tenkitsel olarak analiz yaparak bir sentez oluşturma becerisi sağlar.         X
6 Yaratıcı, eleştirmen, problem çözen ve karar alıcılık gibi yüksek seviyeli zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirilmesine katkıda bulunur.         X
7 Sosyal, bilimsel ve ahlaki problemlere iktisat bilimi ve mesleği çerçevesinde yaratıcı çözümler üretilmesini ve bu çözümleri destekleyen değerlerin dağıtımını sağlar.         X
8 İktisatta yeni bilgilerin sistematik bir şekilde kazanılması ve araştırma yöntemlerinin kullanılmasında yüksek seviyede yeteneklilik elde edilmesini amaçlar.         X
9 Başkalarının çalışmalarını profesyonelce tenkit edebilme ve akademik camianın bir parçası olarak kendi çalışmasını onlarla paylaşmasını öğretir.         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 3 9
Ödev 2 7 14
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     238
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.52
Dersin AKTS Kredisi     10