• TR
  • EN

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik / Doktora Programı, grafik tasarımın günümüzde görsel kültür yaratmadaki etkinliğinin ve iletişim gücünün bilinci ve vizyonu ile, gelişen yeni teknolojileri ve görsel iletişim mecralarını kullanabilen, araştırmaya dayalı yaratıcı ve özgün tasarım çözümleri üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, güzel sanatlar alt yapısını sürekli deneysellik ve yaratıcılıkla besleyen, sosyal olarak duyarlı, güncel çağdaş tasarım eğilimlerini izleyen, entelektüel olarak donanımlı grafik tasarımcıları, grafik tasarım alanında bilimsel araştırmaya dayalı çözüm ve üretimlerde bulunmak üzere akademik odaklı yetiştirmektedir.

Uluslararası alanda  tanınmış sanatçı, illüstratör, tasarımcı ve reklamcılardan oluşan deneyimli eğitim kadrosu, atölye, stüdyo ve laboratuvar gibi donanım ve olanakları, sanat ve tasarım alanında sağladığı zengin disiplinler arası altyapısı ile Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik / Doktora Programında eğitim gören öğrencilerin, Grafik Tasarım alanında ileri seviye araştırma tekniklerine dayalı çalışmaları ve projeleri, tezleri ile alana katkı sağlamaları amaçlanır.