• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik / Doktora Programı, grafik tasarımın günümüzde görsel kültür yaratmadaki etkinliğinin ve iletişim gücünün bilinci ve vizyonu ile, gelişen yeni teknolojileri ve görsel iletişim mecralarını kullanabilen, araştırmaya dayalı yaratıcı ve özgün tasarım çözümleri üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, güzel sanatlar alt yapısını sürekli deneysellik ve yaratıcılıkla besleyen, sosyal olarak duyarlı, güncel çağdaş tasarım eğilimlerini izleyen, entelektüel olarak donanımlı grafik tasarımcıları, grafik tasarım alanında bilimsel araştırmaya dayalı çözüm ve üretimlerde bulunmak üzere akademik odaklı yetiştirmektedir.

Uluslararası alanda  tanınmış sanatçı, illüstratör, tasarımcı ve reklamcılardan oluşan deneyimli eğitim kadrosu, atölye, stüdyo ve laboratuvar gibi donanım ve olanakları, sanat ve tasarım alanında sağladığı zengin disiplinler arası altyapısı ile Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik / Doktora Programında eğitim gören öğrencilerin, Grafik Tasarım alanında ileri seviye araştırma tekniklerine dayalı çalışmaları ve projeleri, tezleri ile alana katkı sağlamaları amaçlanır.

Vizyon Misyon

Grafik Tasarım alanı, son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve iletişim mecralarındaki çeşitlenmeler sonucunda, iletişim ve kültür alanında giderek artan etkinliği ile daha fazla bilimsel çalışma gerektirmektedir. Tasarım yöntemlerinin, görsel çözümlemelerin ötesinde konuya yönelik geliştirilecek, nitel ve nicel araştırma temelli stratejilere dayandığı günümüzde disiplinler arası çalışmalar önem kazanmıştır. Bu durum, hem grafik tasarım alanında daha fazla akademik çalışma yapılmasını gerektirmektedir, hem de grafik tasarım alanını içeren disiplinler arası çalışmalarda yer alacak tasarımcıların yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde sektörün gereksinim duyduğu grafik tasarımcı tanımı da genişlemiş ve lisansüstü düzeyde eğitim almış, araştırma-geliştirme aşamasında yer alacak tasarımcılara da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 

Başvuru Koşulları

Grafik Tasarımı Sanatta Yeterlik Programına öğrenci kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

  • Yurtiçi ve yurtdışı denkliği olan bir kurumdan yüksek lisans diploması almış olmak.
  • ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve üstünde puana sahip olmak. (Güzel Sanatlar dışındaki programdan mezun olmuş öğrenci adaylarımızdan istenmektedir. ALES Geçerlik süresi beş yıldır.)
  • İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55 puan almak veya iki yıl geçerliği olan TOEFL' dan 66 puan almak.
  • Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek.

ONLINE BAŞVURU: http://ebs.yeditepe.edu.tr