• TR
  • EN
Ders Kodu: 
COMM 560
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Bu dersin amacı, iletişim araştırmaları için gerekli metodolojik temelleri ve araçları kapsamlı bir şekilde öğrencilere sağlamaktır. Derste nicel, nitel, eleştirel kültürel çalışmalar gibi çeşitli araştırma yöntemlerine ilişkin tartışmalar ve bilimsel etiğin temel ilkeleri üzerinde durulur. Ders süresince öğrenciler araştırma problemlerinin saptanması, hipotez ve araştırma sorusu geliştirme, bağımsız ve bağımlı değişken belirleme, araştırmaların geçerlilik ve güvenilirlik denetimini yapma ve araştırma projesi tasarlama gibi temel konuları öğrenecektir. Bu süreçte öğrenciler kendi araştırmalarını tasarlayacak ve yürüteceklerdir. Derste ele alınacak ve uygulanacak iletişim alanında sıklıkla kullanılan araştırma yöntemleri arasında saha çalışmaları, anket, içerik analizi, odak grup çalışmaları, katılımcı gözlem, toplumsal rol analizi, retorik analizi, (eleştirel) söylem analizi, ve derinlemesine görüşme sayılabilir.

Dikey Sekmeler