• TR
  • EN
Ders Kodu: 
PRP 542
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Bu ders sağlık iletişiminde problem çözme becerileri geliştirilmesini, temel iletişim becerilerinin hasta ilişkilerine entegrasyonunu ve öğrencilere tıbbi hedef kitleyle etkin iletişim kurma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Derste çeşitli vaka incelemeleri uzmanların kazandığı gerçek yaşam deneyimlerine dayalı örnekler üzerinden gerçekleştirilmekte ve hastaneler, tıbbi klinikler, doktorlar vb. açısından iletişimin önemine dair farkındalıkla birlikte medyayla ilişkilere odaklanılmaktadır.

Dikey Sekmeler