• TR
  • EN
Ders Kodu: 
CPLT 599
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Uygulama Saati: 
3
AKTS: 
30
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders İngiliz edebiyatında yüksek lisans tezinin tamamlanmasına yönelik bireysel bir çalışmadır.

Dersin İçeriği: 

Okuma malzemeleri ve tezin tamamlanışı bireysel olarak öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Derse Katılım, C: Ödev, D: Presentasyon

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İngiliz edebiyatı tarihi ve kuramını inceler. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
2) Öğrencilerin edebi metin çözümlemede kullanılan kavramlarla donatılmasını sağlar. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
3) Öğrencilerin karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları için gerekli eleştirel yaklaşımlarla donatılmasını sağlar. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
4) Edebi metinleri karşılaştırır. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
5) Karşılaştırmalı edebiyatta farklı duruşları irdeler ve karşılaştırır. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D
6) İngiliz Edebiyat’nda farklı görüş açılarını karşılaştırır. 1-3, 5-7, 9-10 1,2,3 C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Konular Ön Hazırlık  
Bağımsız çalışma    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Final Ödevi 1 100
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   100
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi     X    
Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi         X
Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X
Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi   X      
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci       X  
Etkin iletişim kurma becerisi         X
Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim     X    
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi   X      
Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma       X  
Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi       X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 1 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 49 735
Toplam İş Yükü     750
Toplam İş Yükü / 25 (s)     30.0
Dersin AKTS Kredisi     30