• TR
  • EN
Ders Kodu: 
CPLT 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Edebiyat teorilerinin konsept ve verilerini inceleyip edebiyata estetik katkılarını tartışır.

Dersin İçeriği: 

Antik Çağda edebiyat teorisi; Herder, Schiller, Schlegel, Hegel; Marksizm, Feminizm

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım,  2: Soru-Cevap,  3: Tartışma,  4: Simulasyon,  5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav,  B: Derse Katılım,  C: Ödev,  D: Presentasyon

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri:
1) Edebiyat teorisini en baştan başlayarak araştırıp inceler. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
2) Edebiyat tarihi konusunda bilgi sahibi olur, edebiyat teorisinin sosyal, entelektüel ve kültürel arka planını anlamak için gerekli olan bilgi ile donatılır, edebi metinlerin incelemelerinde uygulanan terminoloji ve konseptleri tanır. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
3) Farklı edebiyat teorilerini başarılı bir şekilde anlar, gerekli olan eleştirel bakış, analitik yaklaşım, disiplinler arası vizyon ve analitik, yorumlayıcı özelliklerle donatılır. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
4) Modern edebiyat eleştirisini tarihsel olarak anlamak ve anlamlandırmak için bu kuramları karşılaştırmalı olarak inceler. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
5) Marksist edebiyat kuramlarındaki farklı konumları karşılaştırıp inceler. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D

Dersin Akışı

Hafta Konular Ders Materyali
1 DERSE GİRİŞ Ders Materyali öğretim elemanı tarafından temin edilmektedir
2 Antik Çağlarda Edebiyat Teorisi  
3    
4 Romantik Edebiyat Teorisi  
5 Herder, Schiller, Schlegel, Hegel  
6    
7    
8 19. yy’da Sosyal Teoriler  
9 Marksizm ve Edebiyat Teorisi  
10 Engels, Lukacs, Benjamin, Brecht, Adorno  
11    
12 Feminizm ve Feminist Eleştiri  
13    
14    
15 SONUÇ  

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı/Notu Richard Harland, Literary Theory From Plato to Barthes, 1999, London.

Peter Barry, Beginning Theory, An Introduction to Literary and Cultural Theory, 1995, Manchester University Press.

Terry Eagleton/Drew Milne (Edts.), Marxist Literary Theory, 1996, USA.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 30
Derse Katılım 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi       X    
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi         X  
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X  
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi     X      
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci       X    
6 Etkin iletişim kurma becerisi       X    
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim       X    
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi       X    
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma         X  
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Sunum 2 15 30
Final Ödevi 2 25 50
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8.0
Dersin AKTS Kredisi     8