• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ELIT 540
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Bu ders dünya edebiyatının önde gelen kuramcılarını tarihsel bağlamda ele alır. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Derse Katılım, C: Ödev, D: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dünya edebiyat tarihini keşfetmek. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
2) Dünya ve karşılaştırmalı edebiyatın entelektüel birikimi hakkında bilgi sahibi olmak. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
3) Dünya edebiyatının başarılı bir şekilde anlaşılması için gerekli analitik becerileri geliştirmek. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
4) "Dünya Edebiyatı”’nın farklı tanımlarını analiz etmek. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
5) Dünya edebiyatındaki farklı görüşleri tartışmak ve karşılaştırmak. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı  
2 Tarihsel yaklaşımlar  
3 Erich Auerbach, “Philology and Weltliteratur”  
4 Aydınlanma ve Romantizm  
5 J. P. Eckermann, Conversations with Goethe  
6 Marksist yaklaşımlar  
7 Dionýz Durisin  
8 Marián Gálik, “World Literature, Comparative Literature, and a Proposal”  
9 Anglo-Amerikan yaklaşımlar  
10 René Wellek  
11 Charles Bernheimer, Comparative Literature in the Age of Multiculturalism  
12 David Damrosch, What is World Literature?  
13 Üçüncü Dünya yaklaşımları  
14 Aijaz Ahmad, In Theory: Classes, Nations, Literatures  
15 Sonuç  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Susan Bassnett, Comparative Literature: A Critical Introduction
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 30
Derse Katılım 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İngiliz edebiyatı, dünya edebiyatı ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi       X    
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi         X  
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X  
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi     X      
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci       X    
6 Etkin iletişim kurma becerisi       X    
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim       X    
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi       X    
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma         X  
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Sunum 1 20 20
Final Ödevi 1 35 35
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.0
Dersin AKTS Kredisi     7