• TR
  • EN
Ders Kodu: 
CPLT 595
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin bilim insanları olarak kendi farkındalıklarını geliştirir. Yüksek Lisansüstü düzeyde başarılı yazı yazmak için öğrencileri bilimsel yazma biçimleri ve kullanımları ile aşinalaştırır.

Dersin İçeriği: 

Öğrenciler pratik olarak bilimsel sunumları ve aynı zamanda bilgi alma ve toplama sürecinde bilinçli bir seçim ve değerlendirme yapabilme açısından değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Derse Katılım, C: Ödev, D: Presentasyon

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrencilerin etiksel yöntemlerini kullanma bilgisi ve uzmanlığını geliştirir. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
2) Kendi yazılarında bilimsel konvansiyonların önemini fark etmelerini sağlar. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
3) Bir araştırma konusu üzerinde belirleyici bir literatür araştırması yürütür. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
4) Kendi özel araştırma konularında merkezi olan referansların belirlenmesinin öneminin algılanmasını sağlar. 1-4, 5-10  

1,2,3

B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GENEL GİRİŞ  
2 Bilimsel Yöntemler  
3 Bilimsel Yöntemler  
4 Bilimsel Yöntemler  
5 Bilimsel Yöntemler  
6 Etik  
7 Etik  
8 Etik  
9 Etik  
10 Etik  
11 Sunum  
12 Sunum  
13 Sunum  
14 Sunum  
15 SONUÇ  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar 1. Farb, Nigel, and Alan Durant, How to Write Essays and Dissertations; A Guide for English Literature Students, 2nd edition (Harlow: Pearson, 2005)

2. Altick, Richard, and John J. Fenstermaker, The Art of Literary Research, 4th edition (New York and London: Norton, 1993)

3. Eliot, Simon, and Owens, W.R., (eds.), A Handbook to Literary Research (London: Routledge and the Open University, 1998)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 30
Derse Katılım 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Edebiyatlarındaki bilgileri sosyal, etik vb. konulara uygulama becerisi         X
2 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci         X
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi       X  
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi         X
5 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi     X    
6 Etkin iletişim kurma becerisi         X
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim       X  
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi       X  
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma       X  
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi         X

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Sunum 1 20 20
Final Ödevi 1 35 35
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.0
Dersin AKTS Kredisi     7