• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ELIT 535
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilere çağdaş gotik çalışmaları çerçevesinde gerekli kuramların tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 
Bu ders Gotik romanın gelişimini ve çağdaş eleştirel kuramla ilişkisini tartışmaktadır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Derse Katılım, C: Ödev, D: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Gotik çalışmalar alanındaki güncel eğilimleri tanıtmak. 1-4, 5-10  

1,2,3

B,C,D
2) Edebi metinlerin çözümlenmesinde kullanılan kavram ve terminolojiyi edinmek. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
3) Çağdaş edebiyat kuramlarının başarılı bir şekilde anlaşılması için gerekli eleştirel yetileri kazanmak. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
4) "Gotik “in farklı tanımlarını analiz etmek. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D
5) Çağdaş Gotik Çalışmalarındaki farklı görüşleri tartışmak ve karşılaştırmak. 1-4, 5-10 1,2,3 B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı I – Gotik Nedir?  
2 Dersin tanıtımı II – Gotik ve Kuram  
3 Gotik ve Psikanaliz  
4 Gotik ve Psikanaliz  
5 Gotik ve Feminizm  
6 Gotik ve Feminizm  
7 Gotik ve Marksizm  
8 Gotik ve Marksizm  
9 Gotik ve Poststrüktüralizm  
10 Gotik ve Poststrüktüralizm  
11 Gotik ve Postmodernizm  
12 Gotik ve Postmodernizm  
13 Gotik ve Sömürgecilik Sonrası  
14 Gotik ve Sömürgecilik Sonrası  
15 Sonuç  

 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Notu Catherine Spooner, The Routledge Companion to Gothic
Diğer Kaynaklar David Punter (ed.), A New Companion to the Gothic

Diane Hoeveler, Gothic Feminism

Maria Beville, Gothic-Postmodernism

Anne Williams, Art of Darkness: A Poetics of Gothic

H.L. Malchow, Gothic Images of Race in Nineteenth Century Britain

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 30
Derse Katılım 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İngiliz edebiyatı, dünya edebiyatı ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi       X    
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi       X    
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X  
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi         X  
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci       X    
6 Etkin iletişim kurma becerisi       X    
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim       X    
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi     X      
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma         X  
10 Kültürel alanlarda ve Gotik alanında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi         X  

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 5 75
Sunum 1 20 20
Final Ödevi 1 35 35
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7.0
Dersin AKTS Kredisi     7