• TR
 • EN
Ders Kodu: 
CPLT 510
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı kanonik Victorya dönemi romanlarını toplumsal, siyasi, ekonomik ve psikolojik arka planları içinde tartışmak ve analiz etmektir.

Dersin İçeriği: 

İncelenecek malzemenin zenginliği göz önüne alındığında, romanlar, tematik olarak gruplandırılacaktır, örneğin: Victorya dönemi romanları, Bildungsroman ve çocuk edebiyatında Öteki, gençlik, kadınlar, sınıf ve iş için metafor olarak yolculuk teması, kadınlar için meslekler - arketipik mürebbiye, kadınlar, sınıf ve iş, Victorya dönemi romanı ve onun mecazi travmaları, vb.  Dickens, Brontes, G. Eliot, Thackeray, ME Braddon, vb romanları farklı kuramsal bakış açılarından incelenecek ve tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Derse Katılım, C: Ödev, D: Presentasyon

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Victorya dönemi edebiyatının tarihini inceler. 1-3, 5-6, 8-9 1,2,3 B,C,D
2) Öğrencileri Victorya dönemi edebiyatının entelektüel ve kültürel arka planı hakkında bilgi sahibi yapar ve onları edebi metinlerin analizinde kullanılan kavram ve terminoloji ile donatır. 1-3, 5-6, 8-9 1,2,3 B,C,D
3) Victorya dönemi romanlarını başarılı bir şekilde  anlayabilmeleri için öğrencileri gerekli eleştirel yetiler, analitik yaklaşım, disiplinler arası vizyon ve analitik, yorumsal ve çıkarım becerileri ile donatır. 1-3, 5-6, 8-9 1,2,3 B,C,D
4) Viktorya dönemi edebiyatının farklı tanımlarını analiz eder. 1-3, 5-6, 8-9 1,2,3 B,C,D
5) Viktorya dönemi edebiyatında farklı pozisyonları tartışır ve karşılaştırır.  1-3, 5-6, 8-9 1,2,3 B,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Viktorya Dönemi Çağına genel giriş  
2 Viktorya Dönemi Çağına genel giriş  
3 Viktorya Dönemi Romanlarında ‘Öteki’: Çingeneler, Yahudiler, ve eksantrik dişilik karşısında saygıdeğer erkeksilik: aşağıdakilerden ikisi: The Spanish Gypsy-G. Eliot, Daniel Deronda-G. Eliot, The Mill on the Floss-G. Eliot, The Vale of the Cedars or the Martyr-Grace Aguilar, Jane Eyre-C. Bronte, E. Bronte-Wuthering Heights.  
4 Viktorya Dönemi Romanlarında ‘Öteki’: Çingeneler, Yahudiler, ve eksantrik dişilik karşısında saygıdeğer erkeksilik: aşağıdakilerden ikisi: The Spanish Gypsy-G. Eliot, Daniel Deronda-G. Eliot, The Mill on the Floss-G. Eliot, The Vale of the Cedars or the Martyr-Grace Aguilar, Jane Eyre-C. Bronte, E. Bronte-Wuthering Heights  
5 Tom Jones’dan Great expectations’a örnek romanlarda  Bildungsroman ve çocuk edebiyatı: aşağıdakilerden ikisi:  Waverley-W. Scott, David Copperfield-C. Dickens, Great Expectations-C. Dickens, Middlemarch-G. Eliot  
6 Tom Jones’dan Great expectations’a örnek romanlarda  Bildungsroman ve çocuk edebiyatı: aşağıdakilerden ikisi: Waverley-W. Scott, David Copperfield-C. Dickens, Great Expectations-C. Dickens, Middlemarch-G. Eliot  
7 18. ve 19. yüzyıl İngiliz romanında gençlik için bir metaphor olarak Yolculuk teması: aşağıdakilerden ikisi: Caleb Williams-W. Godwin, Tom Jones-H. Fielding, Waverley-W. Scott, Jane Eyre-C. Bronte  
8 18. ve 19. yüzyıl İngiliz romanında gençlik için bir metaphor olarak Yolculuk teması: aşağıdakilerden ikisi: Caleb Williams-W. Godwin, Tom Jones-H. Fielding, Waverley-W. Scott, Jane Eyre-C. Bronte  
9 Victorya dönemi romanı ve onun mecazi travmaları: aşağıdakilerden ikisi: Great Expectations-C. Dickens, The Woman in White, The Moonstone-W. Collins, C. Bronte-J. Eyre  
10 Victorya dönemi romanı ve onun mecazi travmaları: aşağıdakilerden ikisi: Great Expectations-C. Dickens, The Woman in White, The Moonstone-W. Collins, C. Bronte-J. Eyre  
11 Kadınlar için meslekler - 19. yüzyıl romanında arketipik mürebbiye: aşağıdakilerden ikisi: Caroline Mordaunt-Mrs. Sherwood, The Governess-Lady Blessington, Deerbrook-H. Martineau, Amy Herbert-Elizabeth Missing, Agnes Grey-A. Bronte  
12 Kadınlar için meslekler - 19. yüzyıl romanında arketipik mürebbiye: aşağıdakilerden ikisi: Caroline Mordaunt-Mrs. Sherwood, The Governess-Lady Blessington, Deerbrook-H. Martineau, Amy Herbert-Elizabeth Missing, Agnes Grey-A. Bronte  
13 Kadınlar, sınıf ve iş: aşağıdakilerden ikisi: Cassandra-F. Nightingale, Lady Audley’s Secret-M.E. Braddon, Jane Eyre, Shirley, Villette-C. Bronte  
14 Kadınlar, sınıf ve iş: aşağıdakilerden ikisi: Cassandra-F. Nightingale, Lady Audley’s Secret-M.E. Braddon, Jane Eyre, Shirley, Villette-C. Bronte  
15 SONUÇ  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
 1. Decolonizing Feminisms-Race, Gender, and Empire Building-Laura E. Donaldson
 2. Colonial and Post-colonial Literature: Migrant Metaphors-Elleke Boehmer
 3. The Female Malady: Women, Madness and English Culture-E. Showalter
 4. A Literature of Their Own: British Women Novelists from Charlotte Bronte to Doris Lessing-E. Showalter
 5. The Madwoman in the Attic-The Woman Writer and the 19th Century Literary Imagination-S. Gilbert and S. Gubar
 6. ‘The Victorians’ in “The Penguin History of Literature”-A. Polland
 7. Nineteenth Century Realism-Through the Looking Glass-K. Kearns
 8. The English Novel-Form and Function-D. Van Ghent
 9. Victorian Renovations of the Novel-Narrative Annexes and the Boundaries of Representation-S. Keen
 10. English Fiction of the Victorian Period-M. Wheeler
 11. The Bronte Myth-L. Miller
 12. Gendering Orientalism-R. Lewis
 13. Uneven Developments: The Ideological Work of Gender in Mid-Victorian England-M. Poovey
 14. Their Proper Sphere-A Study of the Bronte Sisters as early Victorian Female Novelists-I.S. Ewbank
 15. Eminent Victorian Women-E. Longford
 16. A  Geography of Victorian Gothic Fiction: Mapping History’s Nightmares-R. Mighall
 17. Marriage and Morals among the Victorians-G. Himmelfarb
 18. Dickens: The Orphan Condition-B. Hochman and I. Wachs
 19. Orphan Texts: Victorian Orphans, Culture and Empire-L. Peters

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum 1 30
Derse Katılım 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
FİNAL ÖDEVİNİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb. konulara uygulama becerisi     X    
Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi       X  
Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi       X  
Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi   X      
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci       X  
Etkin iletişim kurma becerisi     X    
Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim   X      
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi     X    
Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma       X  
Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi   X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Sunum 2 15 30
Final Ödevi 2 25 50
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8.0
Dersin AKTS Kredisi     8