• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 533
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere 7 Adımda Markalaşmanın basamaklarını Türkiye ve Yurt Dışında yaşanmış gerçek örneklerle aktarmaktır. Aynı zamanda bu ders yeni ürün inovasyonu ,yeni ve var olan markaların nasıl oluşturulacağı konusunda öğrencilere yeni fikirler vermektir.

Dersin İçeriği: 

Marka Yönetimi, Reklam, Ürün Geliştirme,Dağıtım, Fiyatlandırma, Ticaret ve Tüketici Promosyonları, Konumlandırma, Farklılaştırma, Marka Karlılığı, Tüketici Trendleri, Pazarlama Planı, Yaratıcı Strateji Özeti vb kavramları öğrencilere aktarmaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru-Cevap Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi 4. Örnek Olay Yöntemi 5. Uygulamalı Çalışmalar 6. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Öğrenci Sunumları, D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Marka Oluşturmak (14 hafta ) 2,3 1,2,3 A,B,C
2)Marka Pazarlama Planı 2,3 1,2,3 A,B,C
3)Başarılı Markaların Gerçek Yaşam Hikayeleri

(Türkiye ve Uluslararası Pazardan Örneklerle )

2,4 1,2,3 A,B,C
4)Başarılı Marka Yönetimi için neler yapılmalıdır?

En iyi pazarlama ve iletişim planları nasıl geliştirilir?

Ürün ve Marka Portföyü nasıl oluşturulur?

Yeni ürün önerisi nasıl yapılır ve başarılı yeni ürünler nasıl geliştirilir?

Marka Yönetim Ekiplerinin hedeflerine ulaşması nasıl sağlanır?

2,4 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Marka Yönetimine Giriş -Tanımlar  
2 7 Adım da Markalaşma; Marka Müdürlerinin Rolü İlgili ünite ve makaleleler
3 1.Adım) Konumlandırma & Marka Anatomisi

Marka İncelemesi: Marlboro

Ödev-1 (Marka Anatomisi)

İlgili ünite ve makaleleler
4 1.Adım)Farklılaşma ve Pazar Analizi

Örnek vaka(Çamaşır deterjanı )

Ödev-2 ( Marka Konumlandırma Belgeleri )

İlgili ünite ve makaleleler
5 Örnekler: P&G İlgili ünite ve makaleleler
6 2. Adım) Ürün Geliştirme & Fiyatlandırma

Örnek vaka (Araba ve Otel sektörleri )

İlgili ünite ve makaleleler
7 3.Adım)  Reklam, USP, Reklam Teknikleri

Örnek vaka (Zeytin Yağı / Deterjan )

 

İlgili ünite ve makaleleler
8 ARA SINAV  
9 4.Adım Promosyon teknikleri ve stratejileri

Örnek ( CP Diş Macunu)

İlgili ünite ve makaleleler
10 5. Adım )  Dağıtım ve Pazarlama Kanalları

Örnek ( Sigara )

İlgili ünite ve makaleleler
11 6.Adım)  Tüketici Sadakati ve Trendleri İlgili üniteler ve makaleleler
12 7. Adım) Marka Karlılığı ve Gelecek Planı, Marka Finansal Planları İlgili ünite ve makaleleler
13 Uluslararası Pazardaki Türk Markaları

Örnek ( Ukrayna )

İlgili üniteler ve makaleleler
14 Final Sınavı  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.     X    
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.     X    
4 Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.     X    
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.   X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir. X        
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.   X      
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.   X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.   X      
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.     X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.     X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.     X