• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 510
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilere temel muhasebe altyapısı kazandırmaktır. Derslerde muhasebenin bir karar verme aracı olarak vurgulanması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Temel kavramlar, muhasebe döngüsü, temel finansal tabloların hazırlanması, hizmet işletmeleri ve ticaret işletmelerinde muhasebe işlemleri gösterilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru Cevap 3: Tartışma 9: Simülasyon 12:Vaka Analizi 4:Uygulama 14: Bireysel Çalışma 15:Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Muhasebe kavramını açıklar. Muhasebe türlerini açıklamak. Muhasebe işlemlerinin işletmeler ve kişiler için önemini anlatmak. 1,2,3,12 A, B
2)  Aktif, pasif hesapların, bilanço, ve gelir tablosunun işlevlerini anlatmak. 1,2,3,9,12,15 A, B
3)  Muhasebe sisteminin temel dinamiklerini anlatmak. İşletme sürecinde muhasebenin rolünü anlatmak. 1,3,9,12,15 A, B
4)  İşletmenin kuruluşunda ve sonunda gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek. 1,3,9,12,15,14 A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Muhasebe Eşitliği  
2 Muhasebe Kavramı ve Prensipleri  
3 Muhasebe Döngüsü  
4 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Muhasebe  
5 Nakit İşlemler,  ve  Menkul Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi  
6 Düzeltme Kayıtları  
7 Gelecek Dönemlere ait Giderlerin Muhasebe Kayıtları  
8 Ücretlerin Muhasebeleştirilmesi ve Yevmiye Kaydının Yapılması  
9 Ara Sınav  
10 Duran Varlıklar ve Amortisman  
11 Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması  
12 Stoklar ve Satışların Maliyeti  
13 Vaka Analizi  
14 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Accounting (7th Edition or later) Horngren & Harrison
 
Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Derste anlatılan konularla ilgili alıştırmalar, konularla ilgili ek bilgi içeren dokümanlar.
Sınavlar Bir ara sınav, bir final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Tartışma 2 10
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X  
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.       X  
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X      
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.       X  
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X    
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X    
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.   X      
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X  
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X    
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X  
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X  
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X      

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 4 5 20
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     153
Toplam İş Yükü / 24 (s)     6,37
Dersin AKTS Kredisi     6