• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Tezsiz
Ders Kodu: 
MBA 502
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrenciye yönetimle ilgili temel kavramları, ilkeleri, kuramları ve uygulamaları tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir.

Dersin İçeriği: 

Bu derste konular üç ana grupta işlenecektir: 1. Planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim gibi temel yönetsel işlevler; 2. Karar verme, liderlik, güdüleme ve iletişim gibi kritik yönetsel beceriler; 3. Etik, toplumsal sorumluluk, ekonomik ve teknolojik faktörler gibi yönetim kavram ve uygulamasını etkileyen etmenler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev, C: Performans

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İşletmeciliğin temel ilkelerini ve yönetim kavramlarını anlamak ve özümsemek   1, 2, 3, 12 A, B, C
2) İşletme koşullarının gereklerini anlamak ve yerel, bölgesel ve kültürel çevrelerden kaynaklanan beklentilere duyarlılık ve uyma   1, 2, 3, 12 A, B, C
3) Gerçek hayattan esinlenerek hazırlanmış özgün örnek olay incelemeleri yoluyla geliştirilmiş analitik beceriler   1, 2, 3, 12 A, B, C
4) Sınıf içinde yapılacak kompozisyon tipi sınavlarla kuramsal bilgilerini kendilerinin iş ortamlarına özgü koşullara uyarlamak ve böylece sentez yapabilme becerilerini geliştirmek   1, 2, 3, 12 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Gözden Geçirilmesi/İşletmecilikte Temel Kavramlar İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
2 Yönetim Ve Örgüte Giriş İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
3 Yönetim Tarihi İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
4 Örgütsel Kültür ve Çevre İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
5 Toplumsal Sorumluluk ve Yönetsel Etik İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
6 Karar Verici Olarak Yöneticiler İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
7 Planlamanın Temelleri/1. Ara Sınav İlgili Üniteler
8 Stratejik Yönetim İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
9 Örgütsel Yapı ve Dizayn İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
10 İnsan Kaynakları Yönetimi İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
11 Bireysel Davranışları Anlama İlgili Üniteler ve Örnek Olaylar
12 Çalışanları Güdüleme/2. Ara Sınav İlgili Üniteler
13 Lider Olarak Yöneticiler İlgili Üniteler
14 Denetim Fonksiyonu İlgili Üniteler
15 Değişim ve İnovasyon Yönetimi İlgili Üniteler
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Hitt, Michael A., J. S. Black and L. W.,Porter.  MANAGEMENT,  Last Edition, Pearson, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar Additional Readings:  Hazım Kantarcı (2012), CEOSA, Offset Yayınevi.

Jack Welch, WINNING.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders kitabı, Ek okumalar, Örnek Olaylar
Ödevler Örnek Olay Analizleri, Projeler
Sınavlar Bir Ara Sınavı ve bir Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınavı   30
Örnek Olaylar ve Projeler   30
Finalin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İşletme alanındaki temel kavramları (stratejik yönetim ve organizasyon, muhasabe, finans, ekonomi, pazarlama ve yönetim teknikleri) öğrenir ve bu bilgileri iş yaşamında uygulamalı olarak kullanabilir.       X    
2 İşletme teori ve yöntemlerini, muhasebe ve finans, işletme yönetimi, pazarlama yönetimi, ve insan kaynakları alanlarından en az birinde uzmanlaşarak uygulayabilir.       X    
3 Araştırma yöntemleri bilgisine sahip olarak, veri toplamak ve analiz etmek için uygun yöntemleri seçebilir, elde edilen sonuçları, yapılmış araştırmaları ve raporlarını anlayıp yorumlayabilir.   X        
4  Liderlik etmek ve stratejik kararlar almak için gerekli vasıfları kazanır.       X    
5 Takım çalışmasında aktif rol almaya yatkındır, takımının amaçlarına ulaşmasına bilinçli olarak etkin katkıda bulunabilir.     X      
6 Farklı disiplinlerden gelen bilgileri değerlendirebilir, bütünleştirebilir ve disiplinler arası bir bakış açına sahiptir.     X      
7 Gerek iş gerekse akademik alanlarda bağımsız ve özgün çalışmalar yapabilecek bilgi ve sorumluluğa sahiptir.   X        
8 Yazılı ve sözlü olarak gerek kurum içi, gerekse kurum dışından kişilerle etkin iletişim kurabilir.       X    
9 Yerel ve küresel iş ortamındaki dinamikleri ve koşulları takip edebilir ve yorumlayabilir.     X      
10 Mesleksel etik ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.         X  
11 Yetkin İngilizce bilgisine sahip olarak güncel olayları ve alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder.       X    
12 Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiştir.       X    
13 Küresel iş ortamını şekillendiren ticari hukuk bilgilerini kavramıştır ve bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca varma becerisine sahip olduğunu gösterebilir.   X