• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı uluslararası standartlarda bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Bu programda eğitim alarak mezun olan klinik psikologların, psikopatoloji ve psikoterapi kuramlarına ve uygulamalarına hakim, ölçme ve klinik değerlendirmede, ve klinik araştırma yöntemlerinde yetkin uzmanlar olmaları amaçlanır. Mezun olan uzmanlardan bu bilimsel verilere dayalı bilgilerini ve mesleki yetkinliklerini, insan ve toplum yararına kullanmaları beklenir. Program mezunlarının, bilimsel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olduğu kadar etik ilke ve standartlara da bağlı kalan uzmanlar olabilmeleri hedeflenir.

Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı tezli bir yüksek lisans programıdır. Programın ilk yılı, kuramsal bilgi ve donanıma yatırım yapmayı hedefleyen yoğun bir ders programından oluşur. Program, temelde  Psikanalitik-Psikodinamik yönelimli kuram ve uygulamaya yönelik bir eğitime dayanır. Programın ikinci yılında ise öğrenciler, uygulama ve müdahaleye yönelik bir eğitim çerçevesinde süpervizyon alarak klinisyenlik ve psikoterapistlik becerilerini öğrenir ve geliştirirler.

Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ilk yarı yıldan itibaren yetişkin veya çocuk ve ergen alanlarında uzmanlaşmayı düşünen öğrencilerimiz için seçmeli derslerle ayrışabileceği ve seçtiği alt alana özgü kuramsal ve uygulamalı derslerle eğitimini planlayabileceği bir imkan sunmaktadır.

  • Alt Alan: Yetişkin Ruh Sağlığı

Bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilerimiz ilk yarı yılda zorunlu derslerin yanı sıra Psikanalitik yetişkin psikopatolojisi seçmeli dersini alarak alan eğitimine başlar, ikinci yarı yılda ise Psikanalitik yetişkin psikoterapisi dersi ile bu alandaki psikoterapi uygulamaları konusunda eğitilir. Üçüncü ve dördüncü yarı yılda seçtiği alan doğrultusunda (yetişkin) danışan ataması yapılması ile Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği’nde uygulamalı eğitimine başlar ve İki dönem boyunca hem bireysel hem de grup süpervizyonları ile desteklenir. Süpervizörler, ilgili alt alanda uzmanlaşmış psikanalistler ve psikanalitik terapi yaklaşımını benimsemiş meslek uzmanlarından oluşmaktadır.

  • Alt Alan: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilerimiz ilk yarı yılda zorunlu derslerin yanı sıra Psikanalitik ergen psikopatolojisi seçmeli dersini alarak alan eğitimine başlar. İkinci yarı yılda ise Psikanalitik Çocuk ve Ergen Psikoterapisi dersi ile bu alandaki psikoterapi uygulamaları konusunda eğitilir. Üçüncü ve dördüncü yarı yılda seçtiği alan doğrultusunda (Çocuk veya ergen) danışan ataması yapılması ile Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği’nde uygulamalı eğitimine başlar veİki dönem boyunca hem bireysel hem de grup süpervizyonları ile desteklenir. Süpervizörler, ilgili alt alanda uzmanlaşmış psikanalistler ve psikanalitik terapi yaklaşımını benimsemiş meslek uzmanlarından oluşmaktadır.

Yüksek Lisans öğrencilerimiz ikinci yarıyılda Seminer dersi kapsamında başladıkları araştırma süreçlerini üçüncü ve dördüncü yarıyılda güçlendirerek bir yüksek lisans tezi haline getirmeleri beklenir.

Süpervizörlerimiz:

Neslihan Zabcı- Klinik Psikolog, Psikanalist

Özen Alemdar İndere- Psikiyatrist, Psikanalist

Hande Kılınç Kunt- Klinik Psikolog, Psikanalist

Şeyda Sunar Postacı- Klinik Psikolog, Psikanalist

Serap Serbest Saygılı- Klinik Psikolog, Formasyonda Psikanalist

Aykut Bora- Psikolojik Danışman, Formasyonda Psikanalist

Sibel Tümer Özkan- Klinik Psikolog

Aslı Özlü- Klinik Psikolog

Hakan Atalay- Psikiyatrist

Seray Akça- Klinik Psikolog

Ayşe Özalkuş Şahin- Klinik Psikolog

 

Vizyon Misyon

Geleceğin uzman adayları olan öğrencilerimizin bu programın yükümlülüklerini tamamladıktan sonra; farkındalık ve içgörü sahibi olan, kendilerini gözlemlemeye, tanımaya ve anlamaya devam eden, mesleki bilgi ve yetkinliklerini hayat boyu geliştirme sorumluluğunu taşıyan, alandaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerini her daim güncelleyen ve güçlendiren, etik değerlere ve ilkelere bağlı sorumluluklarının bilincinde olan meslektaşlarımız olarak mezun olmaları en temel amacımızdır.

Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Program Süpervizörleri

Yüksek lisans öğrencilerimiz eğitimlerinin ikinci yılında süpervizyon altında Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniğine bağlı olarak terapi yapmaktadırlar.

 

Doç. Dr. Hakan Atalay – Tam zamanlı

Doç. Dr. Neslihan Zabcı - Tam zamanlı

Dr. Öğr. Üyesi Seray Akça - Tam zamanlı

 

Öğr. Gör. Hande Kılınç Kunt – Bireysel Süpervizör/ Yarı zamanlı

Öğr. Gör. Sibel Tümer Özkan – Bireysel Süpervizör/ Yarı zamanlı

Öğr. Gör. Romina Yeroham – Bireysel Süpervizör/ Yarı zamanlı

Öğr. Gör. Serap Serbest – Bireysel Süpervizör/ Yarı zamanlı

Öğr. Gör. Ümit Çetin Demirtoka – Bireysel Süpervizör/ Yarı zamanlı

Öğr. Gör. Aslı Özlü – Grup Süpervizörü/ Yarı zamanlı

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım – Psikolojik Değerlendirme Süpervizörü/ Yarı zamanlı

Öğr. Gör. Ayşe Özalkuş Şahin – Psikolojik Değerlendirme Süpervizörü/ Yarı zamanlı

2020-2021 Akademik Yılı Başvuru Koşulları ve Başvuru Süreci

KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN 2020-2021 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

I. Başvuru Belgeleri

Diploma veya mezuniyet belgesi

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın 4 yıllık psikoloji lisans programından mezun olmuş olması veya en geç 2020 yaz dönemi itibariyle mezun olabilecek durumda olması gerekir. Başvuru döneminde henüz mezun olmamış öğrencilerin en geç 2020 yaz döneminde mezun olacağına dair resmi bir belgeyi başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Programa başvuracak adayların lisans mezuniyet Genel Not Ortalaması (GNO) 2,75 ve üzeri olmalıdır.

Disiplin sicil belgesi

Adayın mezun olduğu veya okuduğu kurumdan disiplin sicilini gösterir belge alması ve başvuruda sunması gerekir. Eğer disiplin sicil durumu transkript üzerinde yazılı ise ayrıca yazı alınmasına ihtiyaç yoktur.

Resmi transkript

Adayın almış olduğu dersleri ve notlarını gösterir resmi transkript belgesi başvuru dosyasında sunulmalıdır.

Referans mektubu

İki adet referans mektubu istenir. Referans veren kişilerden en az birinin akademisyen olması gerekir. Referans mektubu Türkçe veya İngilizce olabilir. Referans mektuplarının, mektubu yazan kişi tarafından klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine gönderilmesi gerekmektedir. Adayların kendisi tarafından iletilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

Niyet mektubu (Amaç Yazısı)

Programa katılma amacını ve motivasyonunu belirten bir amaç yazısı sunulmalıdır. Niyet mektubu Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

Özgeçmiş

Özgeçmiş bilgisi (CV) sunulmalıdır. Öğretim bilgisini, varsa katıldığınız eğitim ve seminer çalışmalarını, varsa katıldığınız araştırma ve projeleri, akademik ilgi alanlarınızı içermelidir.

Lisansüstü eğitim giriş sınav sonucu belgesi ve İngilizce dil yeterlik belgesi

Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki lisansüstü eğitim giriş sınavlarından en az birine girmiş olması ve belirtilen puan kriterlerini karşılaması gerekir:

ALES ≥ 55 puan (ALES puanı olmayanlar Ağustos 2020'de yapılacak olan ALES'e girerek bu sınavdan aldıkları puanı beyan edeceklerine dair bir dilekçeyle başvuru yapabilirler.)

GRE (yeni sistem) ≥ 149 puan

GRE (eski sistem) ≥ 610 puan

GMAT ≥ 450 puan

Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce' dir.  Adayların başvuru sırasında aşağıdaki İngilizce yeterlilik kriterlerinden en az birini sağlaması gerekir:

YÖKDİL, YDS veya Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonuçlarından en az 70 puan almış olmak

TOEFL (IBT) ≥ 84 puan

YÖKDİL ve YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl; TOEFL sınav sonucunun geçerlilik süresi ise yapıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunlarından İngilizce yeterlilik belgesi aranmaz. Ayrıca %100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş adaylar da bu durumu belgelemeleri halinde İngilizce yeterliliğinden muaf tutulur.

Başvuru süreci ve gerekli belgelerin teslimi

Adaylar başvurularını Yeditepe Üniversitesi Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) ( http://ebs.yeditepe.edu.tr/ ) üzerinden online olarak yapacaklardır. Yukarıda verilen belgelerden referans mektupları hariç tümünün bu sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Referans mektuplarının ise klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine iletilmesi gerekmektedir. 

2020-2021 Güz dönemi için son başvuru tarihi 10 Temmuz 2020'dir.

Programa kabul edilecek adaylar kayıt süreci hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sayfasından bilgi edinebilirler.

II. Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayın başvuru dosyası üzerinden yapılacak olan ön değerlendirme sonucu saptanan kriterlere uygun görülen tüm adaylar bilim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Bilim sınavı, adayların lisans düzeyindeki temel bilgilere hakimiyetini, ve bu temel bilgileri sistematik ve entegratif biçimde aktarabilme becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan yazılı bir sınav olacaktır. Bu sınavda başarılı olabilmeleri için adaylara, psikoloji lisans eğitimin temel dersleri arasında olan Psikopatoloji, Klinik Psikoloji, Kişilik Kuramları, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Etik ve Araştırma Yöntemleri konularına hâkim olacak biçimde bir çalışma ve hazırlık yapmaları önerilir. Yazılı bilim sınavında yeterli başarıyı gösteren adaylar mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Klinik Psikoloji alanındaki öğretim üyeleri tarafından yapılacak mülakatta ise adayların klinisyen olmaya uygunluğu, akademik ilgi alanları ve amaçları değerlendirilecektir.

Mülakatların tamamlanmasının ardından, programa girmeye hak kazanan asil ve yedek listeler Psikoloji Bölümü tarafından duyurulacaktır.

Programa Kabul Kriterleri

Başvuru belgelerini eksiksiz beyan eden ve bu belgeler için belirtilen başvuru kriterlerinin tamamını sağlayan tüm adaylar Y.Ü. Psikoloji Bölümü tarafından yapılacak bilim sınavına davet edilecektir. Yapılacak bilim sınavında başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılan tüm adayların mülakat puanları (%25) ile ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%10) ve bilim sınavı puanları (%15) belirlenen yüzdelik ağırlıklarına göre değerlendirilecek ve adayların elde ettikleri toplam puanları esas alınarak başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı sıralamasının en üstünde yer alan belirlenen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilecektir. 

Bilim Sınavı ve Mülakat

Bilim sınavı iki aşama olarak yapılacaktır. Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan adaylar I. Aşama Bilim Sınavına davet edilecektir. I. Aşama Bilim Sınavında temel Psikoloji bilgisi ölçülecektir. Sınav online yapılacaktır ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sınav dili İngilizcedir.

I. Aşama Bilim Sınavını başarıyla geçen adaylar II. Aşama Bilim Sınavına davet edilecektir. II. Aşama Bilim Sınavı araştırma yöntemleri, istatistik ve klinik Psikoloji odaklı olacaktır. Sınav online yapılacaktır ve açık uçlu sorulardan oluşacaktır. Sınav dili İngilizcedir.  

II. Aşama Bilim Sınavını geçen adaylar mülakata davet edilecektir. 

Önemli tarihler:

27 Temmuz Bilim Sınavına çağrılacak başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan adayların duyurulması

18 Ağustos I. Aşama Bilim Sınavı 

25 Ağustos II. Aşama Bilim Sınavı

2-3 Eylül Mülakat​*

 

*Mülakatlar COVID-19 önlemleri çerçevesinde yüz yüze yapılacaktır.

Yer: Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

Saat: 10:00-17:00

2021-2022 Akademik Yılı Başvuru Koşulları ve Başvuru Süreci

KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

I. Başvuru Belgeleri

Diploma veya mezuniyet belgesi

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın 4 yıllık psikoloji lisans programından mezun olmuş olması veya en geç 2021 yaz dönemi itibariyle mezun olabilecek durumda olması gerekir. Başvuru döneminde henüz mezun olmamış öğrencilerin en geç 2021 yaz döneminde mezun olacağına dair resmi bir belgeyi başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Programa başvuracak adayların lisans mezuniyet Genel Not Ortalaması (GNO) 2,75 ve üzeri olmalıdır.

 

Disiplin sicil belgesi

Adayın mezun olduğu veya okuduğu kurumdan disiplin sicilini gösterir belge alması ve başvuruda sunması gerekir. Eğer disiplin sicil durumu transkript üzerinde yazılı ise ayrıca yazı alınmasına ihtiyaç yoktur.

 

Resmi transkript

Adayın almış olduğu dersleri ve notlarını gösterir resmi transkript belgesi başvuru dosyasında sunulmalıdır.

 

Referans mektubu

İki adet referans mektubu istenir. Referans veren kişilerden en az birinin akademisyen olması gerekir. Referans mektubu Türkçe veya İngilizce olabilir. Referans mektuplarının, mektubu yazan kişi tarafından klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine gönderilmesi gerekmektedir. Adayların kendisi tarafından iletilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

 

Niyet mektubu (Amaç Yazısı)

Programa katılma amacını ve motivasyonunu belirten bir amaç yazısı sunulmalıdır. Niyet mektubu Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

 

Özgeçmiş

Özgeçmiş bilgisi (CV) sunulmalıdır. Öğretim bilgisini, varsa katıldığınız eğitim ve seminer çalışmalarını, varsa katıldığınız araştırma ve projeleri, akademik ilgi alanlarınızı içermelidir.

 

Lisansüstü eğitim giriş sınav sonucu belgesi ve İngilizce dil yeterlik belgesi

Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki lisansüstü eğitim giriş sınavlarından en az birine girmiş olması ve belirtilen puan kriterlerini karşılaması gerekir:

 

ALES ≥ 55 puan (ALES puanı olmayanlar Mayıs 2021'de yapılacak olan ALES'e girerek bu sınavdan aldıkları puanı beyan edeceklerine dair bir dilekçeyle başvuru yapabilirler.)

 

GRE (yeni sistem) ≥ 149 puan

GRE (eski sistem) ≥ 610 puan

GMAT ≥ 450 puan

 

Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce' dir.  Adayların başvuru sırasında aşağıdaki İngilizce yeterlilik kriterlerinden en az birini sağlaması gerekir:

YÖKDİL, YDS veya Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonuçlarından en az 70 puan almış olmak

TOEFL (IBT) ≥ 84 puan

 

YÖKDİL ve YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl; TOEFL sınav sonucunun geçerlilik süresi ise yapıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunlarından İngilizce yeterlilik belgesi aranmaz.

Ayrıca %100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş adaylar da bu durumu belgelemeleri halinde İngilizce yeterliliğinden muaf tutulur.

 

Başvuru süreci ve gerekli belgelerin teslimi

 

Adaylar başvurularını Yeditepe Üniversitesi Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) ( http://ebs.yeditepe.edu.tr/ ) üzerinden online olarak yapacaklardır. Yukarıda verilen belgelerden referans mektupları ve disiplin sicil belgeleri hariç tümünün bu sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Referans mektuplarının ve disiplin belgelerinin ise klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine iletilmesi gerekmektedir. 

 

Programa kabul edilecek adaylar kayıt süreci hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sayfasından bilgi edinebilirler.

 

2021-2022 Akademik yılı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son başvuru tarihi 7 Haziran 2021'dir.

 

II. Değerlendirme ve Kabul Süreci

 

Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan tüm adaylar bilim sınavına* davet edilecektir. Sınav dili İngilizcedir.

 

Bilim Sınavını başarıyla geçen adaylar mülakata* davet edilecektir. 

 

Klinik Psikoloji alanındaki öğretim üyeleri tarafından yapılacak mülakatta ise adayların klinisyen olmaya uygunluğu, akademik ilgi alanları ve amaçları değerlendirilecektir.

 

Mülakatların tamamlanmasının ardından, programa girmeye hak kazanan asil ve yedek listeler Psikoloji Bölümü tarafından duyurulacaktır.

 

*Bilim sınavı ve mülakat ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen günlerde duyurulacaktır. Lütfen web sayfasını takipte kalınız.

 

Programa Kabul Kriterleri

Başvuru belgelerini eksiksiz beyan eden ve bu belgeler için belirtilen başvuru kriterlerinin tamamını sağlayan tüm adaylar Y.Ü. Psikoloji Bölümü tarafından yapılacak bilim sınavına davet edilecektir. Yapılacak bilim sınavında başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılan tüm adayların mülakat puanları (%25) ile ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%10) ve bilim sınavı puanları (%15) belirlenen yüzdelik ağırlıklarına göre değerlendirilecek ve adayların elde ettikleri toplam puanları esas alınarak başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı sıralamasının en üstünde yer alan belirlenen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilecektir. 

Bilim Sınavı ve Mülakat

Bilim sınavı iki aşama olarak yapılacaktır. Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan adaylar I. Aşama Bilim Sınavına davet edilecektir. I. Aşama Bilim Sınavında temel Psikoloji bilgisi ölçülecektir. Sınav online yapılacaktır ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sınav dili İngilizcedir.

I. Aşama Bilim Sınavını başarıyla geçen adaylar II. Aşama Bilim Sınavına davet edilecektir. II. Aşama Bilim Sınavı araştırma yöntemleri, istatistik ve klinik Psikoloji odaklı olacaktır. Sınav online yapılacaktır ve açık uçlu sorulardan oluşacaktır. Sınav dili İngilizcedir.  

II. Aşama Bilim Sınavını geçen adaylar mülakata davet edilecektir.

Önemli tarihler:

Son başvuru tarihi 7 Haziran 2021'dir.

11 Haziran - Ön değerlendirmenin duyurulması ( Başvurusu tam olan adayların listesi)

16 Haziran - 1. Bilim Sınavı

18 Haziran - 2. Bilim Sınavı 

29-30 Haziran - Mülakat

Diğer önemli tarihler duyurulacaktır. Lütfen web sayfasını takipte kalınız.

 

DUYURU: Adayların başvuruları incelenmektedir, ön-değerlendirme sonuçlarına dair bilgilendirme e-mail yoluyla (adayların başvuruda beyan ettikleri e-mail adreslerine) yapılacaktır.

DUYURU: 1. Bilim Sınavı 16 Haziran 2021 saat 12.00'de yapılacaktır. 

DUYURU: 2. Bilim Sınavı 18 Haziran 2021 saat 10.00'da yapılacaktır.

 

"LÜTFEN SORULARINIZI klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr ADRESİNE GÖNDERİNİZ."

 

 

2022-2023 Akademik Yılı Başvuru Koşulları ve Başvuru Süreci

KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2022-2023 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

I. Başvuru Belgeleri

Diploma veya mezuniyet belgesi

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın 4 yıllık Psikoloji veya PDR lisans programından mezun olmuş olması veya en geç 2022 Bahar dönemi sonu itibariyle mezun olabilecek durumda olması gerekir. Başvuru döneminde henüz mezun olmamış öğrencilerin en geç 2022 Bahar dönemi sonunda mezun olacağına dair resmi bir belgeyi başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Programa başvuracak adayların lisans mezuniyet Genel Not Ortalaması (GNO) 2,75 ve üzeri olmalıdır.

 

Disiplin sicil belgesi

Adayın mezun olduğu veya okuduğu kurumdan disiplin sicilini gösterir belge alması ve başvuruda sunması gerekir. Eğer disiplin sicil durumu transkript üzerinde yazılı ise ayrıca yazı alınmasına ihtiyaç yoktur.

 

Resmi transkript

Adayın almış olduğu dersleri ve notlarını gösterir resmi transkript belgesi başvuru dosyasında sunulmalıdır.

 

Referans mektubu

İki adet referans mektubu istenir. Referans veren kişilerden en az birinin akademisyen olması gerekir. Referans mektubu Türkçe veya İngilizce olabilir. Referans mektuplarının, mektubu yazan kişi tarafından klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine gönderilmesi gerekmektedir. Adayların kendisi tarafından iletilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

 

Niyet mektubu (Amaç Yazısı)

Programa katılma amacını ve motivasyonunu belirten bir amaç yazısı sunulmalıdır. Niyet mektubu Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

 

Özgeçmiş

Özgeçmiş bilgisi (CV) sunulmalıdır. Öğretim bilgisini, varsa katıldığınız eğitim ve seminer çalışmalarını, varsa katıldığınız araştırma ve projeleri, akademik ilgi alanlarınızı içermelidir.

 

Lisansüstü eğitim giriş sınav sonucu belgesi ve İngilizce dil yeterlik belgesi

Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki lisansüstü eğitim giriş sınavlarından en az birine girmiş olması ve belirtilen puan kriterlerini karşılaması gerekir:

 

ALES ≥ 55 puan 

GRE (yeni sistem) ≥ 149 puan

GRE (eski sistem) ≥ 610 puan

GMAT ≥ 450 puan

 

Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir. Adayların başvuru sırasında aşağıdaki İngilizce yeterlilik kriterlerinden en az birini sağlaması gerekir:

YÖKDİL, YDS veya Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonuçlarından en az 70 puan almış olmak

TOEFL (IBT) ≥ 84 puan

 

YÖKDİL ve YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl; TOEFL sınav sonucunun geçerlilik süresi ise yapıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunlarından İngilizce yeterlilik belgesi aranmaz.

Ayrıca %100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş adaylar da bu durumu belgelemeleri halinde İngilizce yeterliliğinden muaf tutulur.

 

Başvuru süreci ve gerekli belgelerin teslimi

 

Adaylar başvurularını Yeditepe Üniversitesi Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) (http://ebs.yeditepe.edu.tr/) üzerinden online olarak yapacaklardır. Yukarıda verilen belgelerden referans mektupları ve disiplin sicil belgeleri hariç tümünün bu sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Referans mektuplarının ve disiplin belgelerinin ise klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine iletilmesi gerekmektedir. 

     *Klinik Psikoloji mail adresine yollanan belgelerde eksiklik varsa sizlere geri dönüş yapılacaktır.

Programa kabul edilecek adaylar kayıt süreci hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sayfasından bilgi edinebilirler.

 

2022-2023 Akademik yılı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son başvuru tarihi 1 Haziran 2022'dir.

 

II. Değerlendirme ve Kabul Süreci

Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan tüm adaylar ilk bilim sınavına davet edilecektir. Sınav dili İngilizcedir.

 

İlk bilim sınavını başarıyla geçen adaylar ikinci bilim sınavına davet edilecektir. İkinci bilim sınavını başarıyla geçen adaylar mülakata davet edilecektir. 

 

Klinik Psikoloji alanındaki öğretim üyeleri tarafından yapılacak mülakatta ise adayların klinisyen olmaya uygunluğu, akademik ilgi alanları ve amaçları değerlendirilecektir.

 

Mülakatların tamamlanmasının ardından, programa girmeye hak kazanan asil ve yedek listeler Psikoloji Bölümü tarafından duyurulacaktır.

  

Programa Kabul Kriterleri

Başvuru belgelerini eksiksiz beyan eden ve bu belgeler için belirtilen başvuru kriterlerinin tamamını sağlayan tüm adaylar Y.Ü. Psikoloji Bölümü tarafından yapılacak bilim sınavına davet edilecektir. Yapılacak bilim sınavında başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılan tüm adayların mülakat puanları (%25) ile ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%10) ve bilim sınavı puanları (%15) belirlenen yüzdelik ağırlıklarına göre değerlendirilecek ve adayların elde ettikleri toplam puanları esas alınarak başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı sıralamasının en üstünde yer alan belirlenen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilecektir. 

 

 

 

Bilim Sınavı ve Mülakat

Bilim sınavı iki aşama olarak yapılacaktır. Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan adaylar I. Aşama Bilim Sınavına davet edilecektir. Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sınav dili İngilizcedir.

I. Aşama Bilim Sınavını başarıyla geçen adaylar II. Aşama Bilim Sınavına davet edilecektir. Sınav açık uçlu sorulardan oluşacaktır. Sınav dili İngilizcedir.  

II. Aşama Bilim Sınavını geçen adaylar mülakata davet edilecektir.

 

Önemli tarihler:

Son başvuru tarihi 1 Haziran 2022'dir.

3 Haziran - Ön değerlendirmenin duyurulması (Başvurusu tam olan adayların listesi)

6 Haziran - 1. Bilim Sınavı - 16.00 - İnan Kıraç Konferans Salonu

9 Haziran - 2. Bilim Sınavı  - 16.00 - Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu

14-15 Haziran - Mülakat

Diğer önemli tarihler duyurulacaktır. Lütfen web sayfasını takipte kalınız.

  

"LÜTFEN SORULARINIZI klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr ADRESİNE GÖNDERİNİZ."

2023-2024 Akademik Yılı Başvuru Koşulları ve Başvuru Süreci

KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2023-2024 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

I. Başvuru Belgeleri

Diploma veya mezuniyet belgesi

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın 4 yıllık Psikoloji veya PDR lisans programından mezun olmuş olması veya en geç 2023 Bahar dönemi sonu itibariyle mezun olabilecek durumda olması gerekir. Başvuru döneminde henüz mezun olmamış öğrencilerin en geç 2023 Bahar dönemi sonunda mezun olacağına dair resmi bir belgeyi başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Programa başvuracak adayların lisans mezuniyet Genel Not Ortalaması (GNO) 2,75 ve üzeri olmalıdır.

 

Disiplin sicil belgesi

Adayın mezun olduğu veya okuduğu kurumdan disiplin sicilini gösterir belge alması ve başvuruda sunması gerekir. Eğer disiplin sicil durumu transkript üzerinde yazılı ise ayrıca yazı alınmasına ihtiyaç yoktur.

 

Resmi transkript

Adayın almış olduğu dersleri ve notlarını gösterir resmi transkript belgesi başvuru dosyasında sunulmalıdır.

 

Referans mektubu

İki adet referans mektubu istenir. Referans veren kişilerden en az birinin akademisyen olması gerekir. Referans mektubu Türkçe veya İngilizce olabilir. Referans mektuplarının, mektubu yazan kişi tarafından klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine gönderilmesi gerekmektedir. Adayların kendisi tarafından iletilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

Yeditepe Üniversitesi mezunlarından referans mektubu istenmemektedir.

 

Niyet mektubu (Amaç Yazısı)

Programa katılma amacını ve motivasyonunu belirten bir amaç yazısı sunulmalıdır. Niyet mektubu Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

 

Özgeçmiş

Özgeçmiş bilgisi (CV) sunulmalıdır. Öğretim bilgisini, varsa katıldığınız eğitim ve seminer çalışmalarını, varsa katıldığınız araştırma ve projeleri, akademik ilgi alanlarınızı içermelidir.

 

Lisansüstü eğitim giriş sınav sonucu belgesi ve İngilizce dil yeterlik belgesi

Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki lisansüstü eğitim giriş sınavlarından en az birine girmiş olması ve belirtilen puan kriterlerini karşılaması gerekir:

 

ALES ≥ 55 puan 

GRE (yeni sistem) ≥ 149 puan

GRE (eski sistem) ≥ 610 puan

GMAT ≥ 450 puan

 

Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir. Adayların başvuru sırasında aşağıdaki İngilizce yeterlilik kriterlerinden en az birini sağlaması gerekir:

YÖKDİL, YDS veya Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonuçlarından en az 70 puan almış olmak

TOEFL (IBT) ≥ 84 puan

 

YÖKDİL ve YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl; TOEFL sınav sonucunun geçerlilik süresi ise yapıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunlarından İngilizce yeterlilik belgesi aranmaz.

Ayrıca %100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş adaylar da bu durumu belgelemeleri halinde İngilizce yeterliliğinden muaf tutulur.

 

Başvuru süreci ve gerekli belgelerin teslimi

Adaylar başvurularını Yeditepe Üniversitesi Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) (http://ebs.yeditepe.edu.tr/) üzerinden online olarak yapacaklardır. Yukarıda verilen belgelerden referans mektupları ve disiplin sicil belgeleri hariç tümünün bu sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Referans mektuplarının ve disiplin belgelerinin ise klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine iletilmesi gerekmektedir. 

     *Klinik Psikoloji mail adresine yollanan belgelerde eksiklik varsa sizlere geri dönüş yapılacaktır.

Programa kabul edilecek adaylar kayıt süreci hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sayfasından bilgi edinebilirler.

 

2023-2024 Akademik yılı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son başvuru tarihi 10 Temmuz 2023'tür.

 

II. Değerlendirme ve Kabul Süreci

Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan tüm adaylar bilim sınavına davet edilecektir. Sınav dili İngilizcedir.

Bilim sınavını başarıyla geçen adaylar mülakata davet edilecektir. 

Klinik Psikoloji alanındaki öğretim üyeleri tarafından yapılacak mülakatta ise adayların klinisyen olmaya uygunluğu, akademik ilgi alanları ve amaçları değerlendirilecektir.

Mülakatların tamamlanmasının ardından, programa girmeye hak kazanan asil ve yedek listeler Psikoloji Bölümü tarafından duyurulacaktır.

 

Programa Kabul Kriterleri

Başvuru belgelerini eksiksiz beyan eden ve bu belgeler için belirtilen başvuru kriterlerinin tamamını sağlayan tüm adaylar Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yapılacak bilim sınavına davet edilecektir. Yapılacak bilim sınavında başarılı bulunan adaylar mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılan tüm adayların mülakat puanları (%25) ile ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%10) ve bilim sınavı puanları (%15) belirlenen yüzdelik ağırlıklarına göre değerlendirilecek ve adayların elde ettikleri toplam puanları esas alınarak başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı sıralamasının en üstünde yer alan belirlenen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilecektir. 

 

Bilim Sınavı ve Mülakat

Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan adaylar Bilim Sınavına davet edilecektir. Sınav açık uçlu sorulardan oluşacaktır. Sınav dili İngilizcedir. Bilim Sınavını geçen adaylar mülakata davet edilecektir.

 

Önemli tarihler:

Son başvuru tarihi 10 Temmuz 2023'tür.

12 Temmuz - Ön değerlendirmenin duyurulması (Başvurusu tam olan adayların listesi)

14 Temmuz 2023 - Bilim Sınavı – 14.00 – GSF Konferans Salonu

27-28 Temmuz 2023 – Mülakat

1 Ağustos 2023 – Nihai Sonuçların Açıklanması

Diğer önemli tarihler duyurulacaktır. Lütfen web sayfasını takipte kalınız.

2024-2025 Akademik Yılı Başvuru Koşulları ve Başvuru Süreci

KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2024-2025 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

I. Başvuru Belgeleri

Diploma veya mezuniyet belgesi

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın 4 yıllık Psikoloji veya PDR lisans programından mezun olmuş olması veya en geç 2024 Bahar dönemi sonu itibariyle mezun olabilecek durumda olması gerekir. Başvuru döneminde henüz mezun olmamış öğrencilerin en geç 2024 Bahar dönemi sonunda mezun olacağına dair resmi bir belgeyi başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Programa başvuracak adayların lisans mezuniyet Genel Not Ortalaması (GNO) 2,75 ve üzeri olmalıdır.

 

Disiplin sicil belgesi

Adayın mezun olduğu veya okuduğu kurumdan disiplin sicilini gösterir belge alması ve başvuruda sunması gerekir. Eğer disiplin sicil durumu transkript üzerinde yazılı ise ayrıca yazı alınmasına ihtiyaç yoktur.

 

Resmi transkript

Adayın almış olduğu dersleri ve notlarını gösterir resmi transkript belgesi başvuru dosyasında sunulmalıdır.

 

Referans mektubu

İki adet referans mektubu istenir. Referans veren kişilerden en az birinin akademisyen olması gerekir. Referans mektubu Türkçe veya İngilizce olabilir. Referans mektuplarının, mektubu yazan kişi tarafından klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine gönderilmesi gerekmektedir. Adayların kendisi tarafından iletilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

Yeditepe Üniversitesi mezunlarından referans mektubu istenmemektedir.

 

Niyet mektubu (Amaç Yazısı)

Programa katılma amacını ve motivasyonunu belirten bir amaç yazısı sunulmalıdır. Niyet mektubu Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

 

Özgeçmiş

Özgeçmiş bilgisi (CV) sunulmalıdır. Öğretim bilgisini, varsa katıldığınız eğitim ve seminer çalışmalarını, varsa katıldığınız araştırma ve projeleri, akademik ilgi alanlarınızı içermelidir.

 

Lisansüstü eğitim giriş sınav sonucu belgesi ve İngilizce dil yeterlik belgesi

Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların aşağıdaki lisansüstü eğitim giriş sınavlarından en az birine girmiş olması ve belirtilen puan kriterlerini karşılaması gerekir:

 

ALES ≥ 55 puan 

GRE (yeni sistem) ≥ 149 puan

GRE (eski sistem) ≥ 610 puan

GMAT ≥ 450 puan

 

Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir. Adayların başvuru sırasında aşağıdaki İngilizce yeterlilik kriterlerinden en az birini sağlaması gerekir:

YÖKDİL, YDS veya Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Dil Yeterlik Sınavı sonuçlarından en az 70 puan almış olmak

TOEFL (IBT) ≥ 84 puan

 

YÖKDİL ve YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl; TOEFL sınav sonucunun geçerlilik süresi ise yapıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunlarından İngilizce yeterlilik belgesi aranmaz.

Ayrıca %100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmuş adaylar da bu durumu belgelemeleri halinde İngilizce yeterliliğinden muaf tutulur.

 

Başvuru süreci ve gerekli belgelerin teslimi

Adaylar başvurularını Yeditepe Üniversitesi Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) (http://ebs.yeditepe.edu.tr/) üzerinden online olarak yapacaklardır. Yukarıda verilen belgelerden referans mektupları ve disiplin sicil belgeleri hariç tümünün bu sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Referans mektuplarının ve disiplin belgelerinin ise klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr​ adresine iletilmesi gerekmektedir. 

     *Klinik Psikoloji mail adresine yollanan belgelerde eksiklik varsa sizlere geri dönüş yapılacaktır.

Programa kabul edilecek adaylar kayıt süreci hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün sayfasından bilgi edinebilirler.

 

2024-2025 Akademik yılı başvuruları alınmaya başlamıştır. Son başvuru tarihi 16 Ağustos 2024'tür.

 

II. Değerlendirme ve Kabul Süreci

Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan tüm adaylar bilim sınavına davet edilecektir. Sınav dili İngilizcedir.

Bilim sınavı sonucunda, kriterleri başarıyla sağlayan ilk 50 aday* mülakata davet edilecektir.

 

*ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%20) ve bilim sınavı puanı (%30)

 

Klinik Psikoloji alanındaki öğretim üyeleri tarafından yapılacak mülakatta ise adayların klinisyen olmaya uygunluğu, akademik ilgi alanları ve amaçları değerlendirilecektir.

Mülakatların tamamlanmasının ardından, programa girmeye hak kazanan asil ve yedek listeler Psikoloji Bölümü tarafından duyurulacaktır.

 

Bilim Sınavı ve Mülakat

Başvuru belgelerini eksiksiz tamamlayan adaylar Bilim Sınavına davet edilecektir. Sınav açık uçlu sorulardan oluşacaktır. Sınav dili İngilizcedir. Bilim sınavı sonucunda, kriterleri başarıyla sağlayan ilk 50 aday* mülakata davet edilecektir.

 

*ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%20) ve bilim sınavı puanı (%30)

 

Programa Kabul Kriterleri

Başvuru belgelerini eksiksiz beyan eden ve bu belgeler için belirtilen başvuru kriterlerinin tamamını sağlayan tüm adaylar Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yapılacak bilim sınavına davet edilecektir. Yapılacak bilim sınavında başarılı bulunan adaylar* mülakata çağırılacaktır. Mülakata katılan tüm adayların mülakat puanları (%25) ile ALES puanı (%50), genel not ortalaması (%10) ve bilim sınavı puanları (%15) belirlenen yüzdelik ağırlıklarına göre değerlendirilecek ve adayların elde ettikleri toplam puanları esas alınarak başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı sıralamasının en üstünde yer alan belirlenen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilecektir. 

 

 

Önemli tarihler:

 

Başvuru Son tarih: 16 Ağustos 2024

Sınava Gireceklerin duyurulması: 21 Ağustos 2024

Bilim sınavı: 26 Ağustos 2024

Bilim sınavı sonuçları ve Mülakat Listesinin açıklanması: 5 Eylül 2024

Mülakat: 11-12 Eylül 2024

Sonuçların ilanı: 16 Eylül 2024

Bologna

TYYÇ

TYYÇ – YÜKSEK LİSANS
EQF--LLL: 7. Düzey
YÖK Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YETERLİKLERİ/ÇIKTILARI
   BİLGİ (Kuramsal/Olgusal) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 1) Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. X                        
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.   X                      
3) Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere sahiptir.   X                      
4) İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.   X                      
5) Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.   X                      
6) Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmaların nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.             X X          
7) Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.  X X               X      
  BECERİLER (Bilişsel/Uygulamaları)                          
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 1) Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.  X     X                  
2) Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.              X X   X      
3) Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.      X           X        
4) Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.  X                   X    
5) Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.  X X               X      
6) Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.             X X   X X    
7) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.                  X   X    
  YETKİNLİKLER                          
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği                          
1) Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. X X X           X        
2) Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde insiyatif alır. X X X           X        
3) Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir. X X         X X   X      
4) Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.                  X   X    
5) Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.                      X    
6) Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırını genişletir.              X X          
Öğrenme Yetkinliği                          
1) Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştri süzgecinden geçirerek değerlendirir.  X X   X     X X   X X    
2) Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. X X   X     X X   X X    
3) Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.                    X X    
4) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.  X X X X X         X X    
5) Alanı ile ilgili uluslararası yayınları takip eder. X X X X X   X X   X X    
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.                    X X    
7) Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.                    X X    
İletişim ve Sosyal Yetkinlik                          
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.                        X X
2) Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.              X X   X X    
3) Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.              X X   X X    
4) Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.                    X X    
5) İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. X X X X X X X X X X X X X
6) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlediren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.                      X    
7) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.                          X
8) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                        X  
Alana Özgü Yetkinlik                          
1) Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (topluma, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.    X   X     X X   X X    
2) Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.                    X X    
3) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.  X X X X X       X X X    
4) Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.                    X X X X
5) Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.                    X X    
6) Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanılır.              X X X X X    

Yüksek Lisans Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Sıkça Sorulan Sorular

       1. Klinik psikoloji Yüksek Lisans Programında staj nerede yapılmaktadır?

Yüksek lisans öğrencilerimiz eğitimlerinin ikinci yılında süpervizyon altında Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniğine bağlı olarak klinik stajlarını tamamlamaktadırlar.

       2. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olunduktan sonra alınacak unvan nedir?

Programdan mezun olunduğunda Klinik Psikolog ünvanı alınmaktadır.

       3. Programın eğitim dili nedir? Süpervizyonlar Türkçe mi yapılmaktadır?

Programımızın eğitim dili İngilizcedir. Ancak süpervizyonlar ve tüm klinik uygulamalar Türkçe yapılmaktadır.

       4. Programa Yabancı uyruklu öğrenci kabul ediliyor mu?

Programda Süpervizyonlar ve Klinik staj Türkçe olarak yapılmaktadır. Başvuracak adaylardan anadil düzeyinde Türkçe bildiğini belgelemesi istenmektedir.

       5. Referans ve Niyet mektubu için belirlenmiş bir format var mıdır?

Referans mektubu için belirlenmiş bir format yoktur.

Başvuru koşullarında belirtildiği gibi niyet mektubu için de belirlenmiş bir kural yoktur. İngilizce veya Türkçe yazılabilir. Adayın akademik motivasyonunu ve deneyimini yansıtması beklenmektedir.

       6. Bilim sınavı ve mülakat çevrimiçi (online) mı yüz yüze mi yapılacak?

Bilim sınavı ve mülakat hakkında bilgilendirme web sayfamızda duyurulacaktır. Lütfen takipte kalınız.

       7. Başka bölümden mezunum, psikolojiye çok ilgiliyim. Başvurabilir miyim?

Başvuru koşullarında belirtildiği gibi Psikoloji bölümü veya PDR mezunu şartı aranmaktadır.

       8. Referans mektuplarını adayın kendisi iletebilir mi?

Başvuru koşullarında belirtildiği gibi referans mektuplarının mektubu yazan kişi tarafından gönderilmesi gerekmektedir.

       9. Çift anadal yaptım, diğer mezun olduğum bölümümün diplomasını ve transkriptini eklemeli miyim?

Başvuru koşullarında belirtildiği gibi yalnızca psikoloji bölümü diplomasını ve transkriptini yükleyiniz.

       10. Daha önce başka bir kurumda yüksek lisans yaptım, mezun olduğum programın diplomasını ve transkriptini eklemeli miyim?

Başvuru koşullarında belirtildiği gibi yalnızca psikoloji bölümü diplomasını ve transkriptini yükleyiniz.

       11. Yaptığım başvuruda eksik belge olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Başvurunuzu yaptığınız elektronik sistemde başvuru durumunuzda ‘Kabul komisyonuna iletildi’ yazdığından emin olunuz. Eksik başvuru durumunda sistemde “Başvuru bilgi/belgeleri eksiktir.” ya da “Başvuru kabul edilmedi.” uyarıları görünmektedir. Sisteme yüklenmeyen belgelerinizi klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr adresine ilettiğinizden ve referanslarınızın tarafımıza ulaştırıldığına emin olunuz. Tüm belgelerini eksiksiz teslim etmek adayın sorumluluğundadır.

       12. ALES puanı olmadan başvuru yapabilir miyim?

Başvuru koşullarında belirtildiği gibi adayın ALES puanı beyan etmesi gerekmektedir.

       13. Elektronik başvuru sistemine yükleyemediğim belgeler olursa ne yapmalıyım?

Sisteme yüklenmeyen belgelerinizi klinik.psikoloji@yeditepe.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

       14. Yeditepe Üniversitesinin İngilizce sınavına girmek için ne yapmalıyım?

Bu konuda bilgi edinmek için lütfen Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün duyurularını takip ediniz.

       15. Lisans eğitimimi %100 İngilizce olarak tamamladım İngilizce yeterlilik sınavıma girmeme gerek var mı?

Başvuru koşullarında belirtildiği gibi programını %100 İngilizce olarak tamamlayan adaylar bu durumu belgelemeleri halinde dil sınavından (puanından) muaf tutulmaktadır.

       16. Lisans not ortalamam 2.74 fakat sizin istediğiniz ortalama 2.75, bu durumda başvuru yapabilir miyim?

Başvuru koşullarında belirtildiği gibi genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekmektedir.

       17. Elimde transkriptimin öğrenci kopyası var, kabul edilir mi?

Transkriptlerin öğrenci kopyası kabul edilmemektedir. Başvuru koşullarında belirtildiği gibi resmi onaylı transkript yüklemeniz gerekmektedir.