• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ART501
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
  1. Sanat yöneticisinin rolü ve görevleri ile kültür sanat alanındaki organizasyon modellerini araştırmak ve anlamak.
  2.  Yerel, ulusal ve uluslararası kültür-sanat çevreleri hakkında fikir sahibi olmak.
  3. Sanat Yönetini terminolojiye aşina olmak
  4. Bir sanat kurumunu oluşturmak, stratejik planlama ve proje geliştirme ve yönetme gibi temel yönetim becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Ders, sanat yönetimi alanına yukarıdan bir bakış kazandırmak için temel konuları ele alıyor ve konular arası ilişkileri irdeliyor.  

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Sanat yönetimi alanını keşfetmek ve anlamak
2) Bir kurum oluşturma, strateji ve proje geliştirme becerileri kazandırmak.

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanat Yönetimi nedir? Sanat yönetiminin evrimi. Sanat yönetimi eğitimi.  
2 Sanat yöneticisinin rolleri, sorumluluk  ve yetileri  
3 Sanat yönetimi açısından kültür ve sanat  
4 Kültür sanat kurum ve kuruluşları  
5 Kültür sanat yönetiminde paydaşlar  
6 Kültür sanat yönetiminde paydaşlar  
7 Aradönem sınavı  
8 Stratejik planlama  
9 Kültür-sanat projeleri geliştirmek  
10 Kültür-sanat projeleri geliştirmek  
11 Proje yönetimi  
12 Proje yönetimi  
13 Kültürel işbirliği ve ağ kurma  
14 İletişim ve seyirci geliştirme  
15 Final sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Öğrencinin dersi takip etmesi ve not alması gerekmektedir.
Diğer Kaynaklar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Derse aktif katılım 1 20
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 5 10
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.2
Dersin AKTS Kredisi     6