• TR
  • EN
Ders Kodu: 
HIST 502
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı öğrencilerin tarih yazma ve araştırma yöntemlerini öğrenmelerini ve farklı tarih yaklaşımlarını kavramalarını ve tartışabilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 
Bu ders modern dönem öncesi tarih yazımı gelenekleri, modern dönemde tarihin akademik bir disiplin olarak ortaya çıkışı, milliyetçilik, marxsizim, annales okul, yapısalcılık ve post-yapısalcılık ve post-colonial / sub-altern çalışmaları konularını içermektedir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Tartışma, 3: Örnek Olay, 4: Gösteri, 5: Grup Çalışması Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Doğru yanlış, C: Sözlü sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tarihin kaynaklarını öğrenme ve bu kaynaklarla ilgili tartışmaları kavrayabilme. 1,2,3 A,B,C
2) Modern tarih yazılığının temel kavramlarını açıklayabilme. 1,2,3 A,B,C
3) Modern dönem öncesi tarih yazım geleneklerini hatırlayabilme. 1,2,3 A,B,C
4) Tarihin akademik bir disiplin olarak ortaya çıkışını kavrayabilme. 1,2,3 A,B,C
5) 20. Yüzyılın sosyal bilimlerdeki önemli gelişmelerini ve bunların tarih disipliniyle olan ilişkilerini gösterebilme. 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ Okumaların tartışılması
2 Tarihin kaynakları: Birinci ve ikinci kaynaklar Okumaların tartışılması
3 Tarihyazımıyla ilgili temel kavramlar Okumaların tartışılması
4 Tarihin Konuları Okumaların tartışılması
5 Tarihçi ve tarihin olguları Okumaların tartışılması
6 Tarihin akademik bir disiplin olarak ortaya çıkışı I Okumaların tartışılması
7 Tarihin akademik bir disiplin olarak ortaya çıkışı II Okumaların tartışılması
8 Ara Sınav Ödev konularının tartışılması
9 Marxist tarih yazımcılığı, Yapısalcılık ve Annales Okul I Okumaların tartışılması
10 Marxist tarih yazımcılığı, Yapısalcılık ve Annales Okul II Okumaların tartışılması
11 Post-modernizm, anlatı tarihinin geri dönüşü Okumaların tartışılması
12 Sub-altern çalışmaları Okumaların tartışılması
13 Kadın tarihi çalışmaları Okumaların tartışılması
14 Dönem sonu tekrar dersi Ödev konularının tartışılması

 

 

Kaynaklar

John Tosh, The Pursuit of History, (Pearson Longman: London, 2006)

 

Martha Howell & Walter Prevenier, From Reliable Sources. An Introduction to Historical Methods, (Cornell University Press: Ithaca and London, 2001)

 

Edward H. Carr, What is History? (Vintage Books; New York, 1961)

 

Wilhelm von Humboldt, “On the Historian's Task”, History and Theory, Vol. 6, No. 1 (1967), pp. 57-71

 

Daniel Woolf, “Historiography” in New Dictionary of the History of Ideas, I”, ed. Maryanne Cline Horowitz, Thomson Gale, 2005

 

G. G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge,Wesleyan 2005

 

Marc Bloch, The Historian’s Craft, Vintage, 1964

 

Peter Novick, That Noble Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession, Cambridge University Press, 1988

 

Gertrude Himmelfarb, “Telling It as You Like It: History and the Flight from Fact,” in The Postmodern History Reader, ed. Ketih Jenkins (New York: Routledge, 1997), 158-74.

 

R. Guha and Gayatri Spivak eds., Selected Subaltern Studies, (N.Y.: Oxford, 1988)

 

Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (Princeton: Princeton University Press, 2000)

 

John Beverley, Subalternity and Representation: Arguments in Cultural Theory (Durham: Duke University Press, 1999)

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunumlar 1 30
Dönem Ödevi 2 50
Derse Devam ve Katılım 3 20
Toplam   100
Dönem Ödevinin  Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Öğrencilerin akademik alanda çalışma yapabilmeleri için gerekli olan kurumsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmasını ve bunları kullanabilme becerisini kazandırmak.         X
2 Öğrencilerin başarılı bir tarih eğitimi için gerekli olan analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine sahip olmalarını sağlamak.         x
3 İngilizceyi yazılı ve sözlü sunum yapmak için, kaynak dillerini ise veri toplamak için etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.         X
4 Tarih eğitimini güncel olanla ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilişkilendirebilme becerisi kazandırmak.         x
5 Çağdaş teknolojinin donanım ve araçlarını kullanabilme becerisini kazandırmak.     X    
6 Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerini kazandırmak.       X  
7 Öğrencilerin mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmalarını sağlamak.       x