• TR
  • EN

Bölüm Hakkında

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı işletme, uluslararası ticaret, ekonomi, pazarlama, ziraat, bilişim sistemleri, biyoteknoloji ve gıda alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir yapıdadır. Amacımız, sürdürülebilir tarım, gıda ve ekonomi için gerekli bilgileri öğrencilerimize aktarmak; ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak temel tarım ve toprak bilgisini, ekonomi ve ticaret bilgisiyle birleştirebilen; böylelikle ülkemizdeki tarım ticaretini ve işletmeciliğini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilerimizi, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak modern tarım ve işletme tekniklerine hakim; bilimsel yöntemler aracılığıyla veri analizi yapabilen; tarıma ve tarım ekonomisine dayalı tüm zincirlerde problem çözme ve proje geliştirme yetisine sahip; blok zinciri kavramına hakim; etik değerleri yüksek nitelikli bireyler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir. Mezunlarımız, tarımda ve ticaretinde katma değer yaratabilecek, dünyadaki ve ülkemizdeki teknolojik uygulamaları takip edebilecek donanımda yetişecek olup; üretim, uygulama ve araştırma alanlarında ülkemize katma değer sağlayan bireyler olarak tarım sektörüne katkı sağlayacaklardır.

Tezli Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden/120 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az 7 ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden (işletme, ekonomi, finans, ticaret vb. alanlar dışında) gelmesi durumunda, gelen öğrencilerin hangi alandan geldiğine bakılarak gerekli lisans derslerine (bilimsel hazırlık) katılımları sağlanacaktır.
 

Vizyon Misyon

Misyonumuz:

Tarım alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilen, ülkemizin sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş, uluslararası düzeyde araştırma yapabilen insan gücünün yetişmesi için eğitim vermek ve aynı zamanda bu alanlarda ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek ve yaymaktır.

Vizyonumuz:
Uluslararası kalitede eğitim ile toplumun gereksinimi olan araştırmacı, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmek ve toplumun yaşam boyu eğitimini sağlayan ortam oluşturmak.
 

Başvuru Koşulları

  • Lisans diplomasının yurtiçi veya denkliği kabul edilmiş yurtdışı yükseköğretim kurumlarının birinden alınmış olması.
  • ALES’den 55’in üzerinde puan almak (Geçerlilik süresi 5 yıldır).
  • İngilizce yeterlilik (Son beş yıl içinde girilen YDS, eYDS veya YÖKDİL'den 55 ya da son iki yıl içinde girilen ToEFL IBT’den 66 puana sahip olmak veya eğitim dili %100 İngilizce olan bir lisans programından mezun olmuş olmak gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan adayların Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavından 50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan derslere başlarlar. İngilizce seviye sınavımızdan 50 puan altında almış olanların, almış oldukları puana göre başlangıç, orta ve ileri seviye İngilizce hazırlık eğitimi almaları ve İngilizce hazırlık programını tamamlamaları gerekir.
  • Bilimsel yeterlilik ile ilgili iki adet referans mektubu
  • Güncel özgeçmiş
  • Niyet mektubu (maksimum 600 kelime)

Kesin kayıt belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru ve kesin kayıt aşamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Perşembe, 27 Mayıs, 2021 - 12:51
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının tanıtımı 30 Mayıs Pazar günü saat:16:00'da gerçekleşecektir. Program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Bilgi ve kayıt için: https://yeditepe.edu.tr/tr/lisansustu-programlari-tanitim-gunu-30-mayis-2021