• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TL 613
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Dersin amacı, bilimsel araştırmanın önemini açıklamak ve ileri nicel araştırma tekniklerinin uygulanmasını göstermektir. Bu ders temel olarak ampirik yaklaşımı, ölçüm sürecini ve istatistiksel tekniklerin veri analizi amacıyla kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders araştırma yöntemleri hakkında genel bir bilgi vererek; problem alanlarını belirleyebilme, araştırma yapabilme ve araştırma raporu yazabilme becerisini geliştirmeyi ve  sosyal bilimlerde istatistiksel yöntemlerin kullanılmasını amaçlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Soru / Cevap 3. Tartışma Yöntemi 4. Vaka Çalışması 5. Çalıştay 6. Sorun Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunumlar, D: Proje Dikey Sekmeler

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Çalışmanın amacına uyan araştırma hipotezini/lerini formüle eder.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D
  1. Uygun veri toplama yöntemini kullanarak sahadan veri toplar.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D
  1. Verileri uygun ileri istatistiksel analizleri kullanarak test eder.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D
  1. Araştırma sonuçlarını temel alarak iş sorunlarını çözmek için çözümler uygular.
1,2,3,4 1,2,3,4 A, B, D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Araştırma sürecini anlama, ölçme, veri toplama ve anket tasarımı. İlgili bölümler
2 Örnekleme prosedürleri. İlgili bölümler
3 Formal istatistiksel testleri anlama. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
4 SPSS ile parametrik ve parametrik olmayan testler. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
5 SPSS ile varyans analizi (ANOVA, ANCOVA ve MANCOVA analizleri). İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
6 SPSS ile istatistiksel ilişkinin ölçülmesi. (Korelasyon analizi ve regresyon analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
7 SPSS ve PROSESS kullanarak regresyon analizi ile aracılık testi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
8 Ara sınav İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
9 SPSS ve PROCESS kullanarak regresyon analizi ile moderasyon testi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
10 AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (Doğrulayıcı faktör analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
11 AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi (Yol analizi) İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
12 AMOS'ta Kullanıcı Tanımlı Tahminlerle Özel Dolaylı Etki Analizi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
13 AMOS ve SmartPLS ile çoklu grup analizi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
14 SmartPLS ile Önem-Performans analizi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
15 SmartPLS ile kümeleme analizi. İlgili bölümler
Alıştırmalar / vakalar
16 Final sınavı  

 

Kaynaklar

RECOMMENDED SOURCES
Textbook Hair, J. F,Black, W., Babin, B.,  Anderson, R and Tatham,R., (2006), Multivariate Data Analysis, Pearson Prentice Hall, Sixth Edition.

Hair, J. F,Black, W., Babin, B., and Anderson, R., Multivariate Data Analysis, (2010), Pearson Prentice Hall, Seventh Edition.

Cox, D.R.ve Snell, E.J. (1989),Applied Statistics: Principles And Exaples, Chapman And Hall.

Hoaglin, D.C., Mosteller, F. Ve Tukey, J.W. (1983), Understanding Robust  and Exploratory Data Analysis, John Wiley & Sons.

Wilson, J.H., Keating, B., and John Galt Solutions, (2009), “Business Forecasting with ForecastX”, McGraw-Hill Editions, Sixth Ed.

Miles.M., Huberman,A. and Saldana (2013) ;J, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook .Third Edition Edition.  ISBN-13: 978-1452257877. ISBN-10: 1452257876

Myatt,J and Johnson,W.P., (2014). Making Sense of Data I: A Practical Guide to Exploratory Data Analysis and Data Mining.  2nd Edition. ISBN-13: 978-1118407417 ISBN-10: 1118407415

Huizingh, E., 2007., “Applied Statistics with SPSS”,  ISBN-13: 978-1412919319

ISBN-10: 1412919312

Kerr,A. And Hall, H., 2002., “ Doing Statistics With SPSS”. ISBN-13: 978-0761973850

ISBN-10: 0761973850

Additional Resources   SPSS Package program

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar - Sınıfta tartışılan tüm kavramlarla ilgili power point sunumu.
Ödevler -Araştırma projesi
Sınavlar -Bir ara sınav, bir final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5  
1 Program graduate has the skills and the knowledge   to design models for scientific analyses, as required by companies.         X  
2 Program graduate has the skills and the knowledge   to identify strategies for companies for their  information requirements and IT investments.       X    
3 Program graduate has the skills and the knowledge  to design and implements IT strategies and systems that would align with the companies’ business strategies.            
4 Program graduate has the skills and the knowledge  to develop and implement strategies that would be applied to the company’s new distribution channels, and if necessary be able to manage thre related IT projects.            
5 Program graduate has the skills and the knowledge  to manage projects involving IT systems within any industry.         X  
6 Program graduate has the skills and the knowledge  to design, tu use and to implement IT systems that would analyze customer data and discover valuable knowledge, which would be acted upon as a competitive advantage.          X  
7 Program graduate has the skills and the knowledge  to develop and implement IT systems that would analyze both internal and external data to resolve issues, based on  scientific and applied methods.         X  
8 Program graduate has the skills and the knowledge  for implementation of ERP software, which requires requirements analysis, business process reengineering, and project team management.            

ECTS

AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16xtoplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 15 225
Ara Sınav 2 4 8
Ödev 3 25 75
Final 1 7 7
Toplam İş Yükü     360
Toplam İş Yükü / 25 (s)     20
Dersin AKTS Kredisi     20