• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TL 616
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders ticaret öğrencilerine kurumlarda etkin ve başarılı finansal kararlar vermek için gerekli temel kavramları, metodları ve teknik araçları tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 
Derste işlenen başlıca konular şöyledir: finansal yönetime genel bakış; finansal  tablolar ve varlıklardan yaratılan kaynaklar; finansal planlama ve finansal tabloların analizi; paranın zaman değeri; piyasalar; değerleme yöntemleri; menkul kıymetlerin değerlemesi; faizler ve faizleri etkileyen faktörler; etkin piyasalar; pay sahiplerine ödemeler; uzun vadeli yatırım kararlarının planlanması ve değerlendirilmesi; sermaye yapısı ve sermayenin maliyeti; yatırım riski ve getirisi ve ilgili modeller.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim , 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Ara Sınav, B: Sunum, C:Final, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktılarına Katkısı Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kurumların etkin finansman ve yatırım kararları verirken ihtiyaç duyduğu temel finansal kavramları ve metodları iyi derece anlamış olmak.  

1,2,5

1,2,3 A,C
2. Derste öğrenilen kavram ve teknikleri gerçek kurumsal finans kararları verirken uygulayabilmek.  

1,2,5

1,2,3 A,C
3. Paranın zaman değeri ile ilgili metodları gerçek yaşam problemlerini çözmede kullanabilmek.  

1,2,5

1,2,3 A,C
4. Çeşitli finansal varlıkların, ve yatırım projelerinin değerlemesini yapabilmek.  

1,2,5

1,2,3 A,C
5. Finansal planlama prosedürleri ve büyüme için ihtiyaç duyulan kaynakların belirleme metodları hakkında bilgi sahibi olmak.  

1,2,5

1,2,3 A,C
6. Kurumsal yatırım projelerini ve firma performansını etraflıca değerlendirebilmek.  

1,2,5

1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Yönetime Genel Bakış  
2 Finansal Tablolar ve Varlıklardan Yaratılan Kaynaklar  
3 Finansal Planlama  
4 Finansal Tabloların Analizi  
5 Finansal Tabloların Analizi  
6 Paranın Zaman Değeri  
7 Gelecekteki Kaynakların ve Ödemelerin Değerlemesi  
8 Faizler ve Tahvil ve Değerleme  
9 Faizler ve Tahvil ve Değerleme  
10 Piyasalar ve Hisse Senedi ve Değerleme  
11 Uzun Vadeli Yatırımlar  
12 Uzun Vadeli Yatırımlar  
13 Risk, Getiri ve Sermayenin Maliyeti  
14 Risk, Getiri ve Sermayenin Maliyeti  
15 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

RECOMMENDED SOURCES
Textbook Services Marketing, C.Lovelock, J.Wirtz, Pearson, 2011
Additional Resources -

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Ders Notları  
Tartışmalar  
Vize sınav, final sınav  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    1 60
Kısa Sınav    0  0
Ödev    1  40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilme becerisini kazanırlar.         x  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, işletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilme becerisini kazanırlar.         x  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin uluslararası ilişkilerini sürdürülebilecek ve  yürütebilecek bilgi ve beceriye hakim olurlar.       x    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, üretici ve ticari şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini planlayabilecek, koordine edebilecek, yürütebilecek ve kontrolleri yapabilecek bilgiye sahip olurlar.       x    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, lojistik ve taşımacılık şirketlerininde  üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.         x  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olurlar.   x        
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilme becerisine sahip olurlar.         x  
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilecek ve yönetebilecek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilecek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilecek beceriye sahip olurlar.         x  
 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilecek bilgiye sahip olurlar.     x      
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olurlar.   x        
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik,  yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda meslekdaşlarıyla bilgi paylaşabilme becerisine sahip olurlar.       x    
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi mezunu, mesleki ve etik kurallara uyabilme ve toplumsal duyarlılığa sahip olma becerilerini kazanırlar.     x      

ECTS

ECTS ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION
Activities Quantity Duration
(Hour)
Total
Workload
(Hour)
Course Duration (Including the exam week: 15x Total course hours) 15 3 45
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 15 10 150
Mid-terms 1 1 1
Quiz 1 1 1
Homework 3 10 30
Final examination 1 3 3
Total Work Load     220
Total Work Load / 25 (h)     9,2
ECTS Credit of the Course     20