• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TL 614
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders, lojistik planlamada önemli olan nicel yöntemler, kavramlar ve modeller üzerine odaklanmaktadır. Dersler, bilgisayar alıştırmaları ve vaka tartışmaları, tedarik zinciri analizi ve optimizasyonu için çeşitli modeller ve yöntemler sunar.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, Doğrusal Programlama, Taşıma Modelleri, Ağ Optimizasyon Modelleri, Tahmin Yöntemleri, Belirsizlik Altında Karar Analizi ve Envanter Yönetimi, Ağ Modelleri, Kuyruk Teorisi, Klasik Optimizasyon Teorisi, Simülasyon ve Hedef Programlama gibi teknikleri tanıtmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri 1: Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simülasyon, 5: Benzetim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Bu dersi alan öğrenci sayısal karar verme yöntemlerini öğrenir. 5,6,7,8 1,2,3,4,5 A,B,C
2- Bu dersi alan öğrenci tedarik zinciri yönetimi ve analizi yapabilir. 5,6,7,8,12,14 1,2,3,4,5 A,B,C
3- Bu dersi alan öğrenci dersten edindiği teorik ve pratik bilgiler ile belirsizlik durumlarında karar analizi yapabilir. 1,4,8 1,2,3,4,5 A,B,C
4- Bu dersi alan öğrenci simülasyon ve ve hedef programlama gibi teknikleri tanır. 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C
5- Bu dersi alan öğrenci ağ optimizasyon modellerini gerçekleştirebilir. 1,2,3,4,5,8,9 1,2,3,4,5 A,B,C

Dersin Akışı

1 Introduction - Modelling with Linear Programming Taha - Chapter 2
2 Simplex Method and Sensitivity Analysis - Aggregate Planning in a Supply Chain Taha - Chapter 3 & Chopra - Chapter 8
3 Transportation Models Taha - Chapter 5
4 Network Models Taha - Chapter 6
5 Network Design in the Supply Chain Chopra- Chapter 5
6 Midterm Exam  
7 Decision Analysis Taha - Chapter 15
8 Designing Global Supply Chain Networks Chopra - Chapter 6
9 Forecasting Methods Taha - Chapter 13
10 Demand Forecasting in a Supply Chain Chopra - Chapter 7
11 Queuing Systems Taha - Chapter 18
12 Goal Programming Taha - Chapter 8
13 Managing Uncertainty in a Supply Chain - Safety Inventory-Goal Seeking Chopra - Chapter 12
14 Classical Optimization Theory & Simulation Taha - Chapter 19-20
15 Final Exam  

Kaynaklar

Chopra, S., Meindl, P., & Kalra, DV (2019). Supply chain management: Strategy, planning, and operation (Vol. 232). Boston, MA: Pearson.

Taha, H. A. (2011). Operations research: an introduction (Vol. 790). Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson/Prentice Hall.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders Notları, Sunumlar, makaleler
Ödevler  
Sınavlar Kısa Sınav /Ara Sınav / Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav / Ödev 1 10
Katılım   10
Toplam   50
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   50
YARIYIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5  
1 Graduates of International Trade and Logistics Management are able to assess business concepts and information on trade and logistics, analyze problems, and provide solutions based on research         x  
2 Graduates of International Trade and Logistics Management are able to manage current and emerging trends of logistics and transport sector with proficiency in English.         x  
3 Graduates of International Trade and Logistics Management gain the ability of managing the international business relationships of production and service companies.       X    
4 Graduates of International Trade and Logistics Management gain the ability of planning, coordinating and managing the supply chains of production and service companies.         x  
5 Graduates of International Trade and Logistics Management have the knowledge for promoting to a top management level position in trade and logistics companies.       x      
6 Graduates of International Trade and Logistics Management gain the ability of using information technologies in planning and managing the logistics activities of trade and logistics companies.         x  
7 Graduates of International Trade and Logistics Management gain the skill of working compatibly with team members in carrying out a vocational project.     X      
8 Graduates of International Trade and Logistics Management gain the ability to understand the social and business relationships in trade and logistics sector, and learn to be innovative and creative in their field.     X      
9 Graduates of International Trade and Logistics Management are able to manage current and emerging trends of logistics and transport sector with proficiency in English       X    
10 Graduates of International Trade and Logistics Management gain the ability of analytic thinking and learn to apply quantitative analyses in solving problems.      X      
11 Graduates of International Trade and Logistics Management are able to develop and manage new projects, and share information with other professionals.       X    
12 Graduates of International Trade and Logistics Management gain awareness about the  importance of ethical and social responsibility in trade and logistics sector.     X      

ECTS

AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16xtoplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 15 225
Ara Sınav 2 2 4
Ödev 3 40 120
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     397
Toplam İş Yükü / 25 (s)     20
Dersin AKTS Kredisi     20