• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TL 625
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı, taşımacılık ekonomisi konusunda genel bir bakış açısı kazandırmaktır.

Dersin İçeriği: 

Taşımacılık Ekonomisinde Temel Kavramlar, Maliyeti Etkileyen Faktörler, Fiyatlama Türleri, Maliyet Sorunu ve Yatırımlar; Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve Denizyolu Taşımacılığı Açısından Taşımacılık Ekonomisi; Türkiye’nin Taşımacılık Politikaları ve Ekonomiye Etkileri; Dünyada Taşımacılık Politikaları ve Ekonomiye Etkileri; Taşımacılık Sektörü ile ilgili Sorunlar, Önlemler ve Öneriler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program             öğrenim çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1. Taşımacılık ekonomisi ile ilgili temel kavramları bilir. 1, 3, 4, 11 1, 2, 3 A, C
2. Taşımacılık türlerinin her birini taşımacılık ekonomisi çerçevesinde öğrenir. 1, 3, 4, 11 1, 2, 3 A, C
3. Taşımacılıkta fiyatlama konusunda genel bir bakış açısı kazanır. 1, 3, 4, 11 1, 2, 3 A, C
4. Türkiye’deki taşımacılık politikaları ve ekonomiye etkisi hakkında genel bir bakış açısı kazanır. 1, 3, 4, 11 1, 2, 3 A, C
5. Dünya’daki taşımacılık politikaları ve ekonomiye etkisi hakkında genel bir bakış açısı kazanır. 1, 3, 4, 11 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Notları
2 Taşımacılık Ekonomisi: Temel Kavramlar Ders Notları
3 Taşımacılık Ekonomisi: Maliyeti Etkileyen Faktörler Ders Notları
4 Taşımacılık Ekonomisi: Fiyatlama Türleri Ders Notları
5 Taşımacılık Ekonomisi: Maliyet Sorunu Ders Notları
6 Taşımacılık Ekonomisi: Yatırımlar Ders Notları
7 Ara Sınav Ders Notları
8 Taşımacılık Ekonomisi: Karayolu Taşımacılığı Ders Notları
9 Taşımacılık Ekonomisi: Demiryolu Taşımacılığı Ders Notları
10 Taşımacılık Ekonomisi: Havayolu Taşımacılığı Ders Notları
11 Taşımacılık Ekonomisi: Denizyolu Taşımacılığı Ders Notları
12 Türkiye’nin Taşımacılık Politikaları ve Ekonomiye Etkileri Ders Notları
13 Dünyada Taşımacılık Politikaları ve Ekonomiye Etkileri Ders Notları
14 Taşımacılık Sektörü ile ilgili Sorunlar, Önlemler ve Öneriler Ders Notları
15 Final Sınavı Ders Notları

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu                      -
Diğer Kaynaklar         -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Ders Notları
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav - -
Ödev 1 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek         X
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olmak     X    
3 Üreticilerin ve ticari firmaların uluslararası ilişkilerini sürdürecek ve yürütecek bilgi ve becerilere sahip olmak       X  
4 Üreticilerin ve ticari firmaların tedarik zinciri süreçlerini planlama, koordine etme, yürütme ve kontrol etme bilgisine sahip olmak       X  
5 Lojistik ve nakliye şirketlerinde üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve becerilere sahip olmak     X    
6 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerinin planlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanma becerisine sahip olmak   X      
7 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek     X    
8 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlama ve yönetme, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretme ve bu fikirleri hayata geçirme becerisine sahip olmak     X    
9 Analitik karar verme yöntemlerini kullanarak nicel yöntemlerle problemleri tespit etmek ve çözüm üretebilecek bilgi birikimine sahip olmak   X      
10 Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak alanında araştırma yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak     X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x Toplam Ders Saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme) 15 25 375
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 50 50
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     500
Toplam İş Yükü / 25 (s)     20
Dersin AKTS Kredisi     20