• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TL 623
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
20
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin uluslararası ticarette yeni trendleri örnek çalışmalarla birlikte verimli ve etkin anlama, bilgi ve beceri özelliklerine sahip olmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği: 

Uluslararası ticarette büyümenin önemi ve yeni trendler; Ekonomik birleşmeler, avantajları ve dezavantajları; Ekonomik çevre ve yeni trendler; Kültür farklılıkları ve yönetiminin yarattığı yeni trendler; İhracat ve ithalat etkilerinin yarattığı yeni trendler; Üretim verimliliğinde artışın yarattığı yeni trendler; Rekabetin yarattığı yeni trendler; Uluslararası olma safhaları; Politik ve hukuki çevre ve yarattığı yeni trendler; İhracat şekillerinin yarattığı yeni trendler; İhracat dışı servis, teknoloji, organizasyon, lojistik durumlarının yarattığı yeni trendler; İhracat siparişlerinin tedarik zinciri çerçevesinde değerlendirilmesi; Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin organizasyonu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program             öğrenim çıktıları Öğretim yöntemleri Ölçme yöntemleri
1. Öğrenciler bu derste uluslararası ticaretin yeni gelişen trendleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 3, 4, 5, 8 1, 2, 3 A, C
2. Öğrenciler bu derste ithalat/ihracatın uluslararası ticarete etkisini öğrenir. 1, 3, 4, 5, 8 1, 2, 3 A, C
3. Öğrenciler bu derste gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticaret süreçlerini öğrenirler. 1, 3, 4, 5, 8 1, 2, 3 A, C
4. Öğrenciler bu derste uluslararası ticaretin politik ve yasal altyapısını öğrenir. 1, 3, 4, 5, 8 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası ticarette büyümenin önemi ve yeni trendler Ders Notları
2 Ekonomik birleşmeler, avantajları ve dezavantajları Ders Notları
3 Ekonomik çevre ve yeni trendler Ders Notları
4 Kültür farklılıkları ve yönetiminin yarattığı yeni trendler Ders Notları
5 İhracat ve ithalat etkilerinin yarattığı yeni trendler Ders Notları
6 Üretim verimliliğinde artışın yarattığı yeni trendler Ders Notları
7 Rekabetin yarattığı yeni trendler Ders Notları
8 Ara Sınav Ders Notları
9 Uluslararası olma safhaları (İhracat, Multinational, Global seviyeler) Ders Notları
10 Politik ve hukuki çevre ve yarattığı yeni trendler Ders Notları
11 İhracat şekillerinin yarattığı yeni trendler Ders Notları
12 İhracat dışı servis, teknoloji, organizasyon, lojistik durumlarının yarattığı yeni trendler Ders Notları
13 İhracat siparişlerinin tedarik zinciri çerçevesinde değerlendirilmesi Ders Notları
14 Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin organizasyonu Ders Notları
15 Final Sınavı Ders Notları

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu                      -
Diğer Kaynaklar         -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Ders Notları
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav - -
Ödev 1 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl İçinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilmek         X
2 İşletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri izleyebilecek mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olmak       X  
3 Üreticilerin ve ticari firmaların uluslararası ilişkilerini sürdürecek ve yürütecek bilgi ve becerilere sahip olmak         X
4 Üreticilerin ve ticari firmaların tedarik zinciri süreçlerini planlama, koordine etme, yürütme ve kontrol etme bilgisine sahip olmak         X
5 Lojistik ve nakliye şirketlerinde üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve becerilere sahip olmak         X
6 Tedarik zinciri ve lojistik süreçlerinin planlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanma becerisine sahip olmak       X  
7 Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilmek     X    
8 Sosyal ve mesleki ilişkileri anlama ve yönetme, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretme ve bu fikirleri hayata geçirme becerisine sahip olmak         X
9 Analitik karar verme yöntemlerini kullanarak nicel yöntemlerle problemleri tespit etmek ve çözüm üretebilecek bilgi birikimine sahip olmak   X      
10 Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak alanında araştırma yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak       X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x Toplam Ders Saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme) 15 25 375
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 50 50
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     500
Toplam İş Yükü / 25 (s)     20
Dersin AKTS Kredisi     20