• TR
  • EN
Ders Kodu: 
TLP 616
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Yazınsal metinleri temel bilimlerin ve daha dar anlamıyla dilbilimin çerçevesinden incelemek üzere kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin yazınsal ve bilimsel metinler üzerinden tartışılması bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Yazınsal metinler temel bilimlerin bulgularından farklı biçimlerde yararlanabilirler ve bilim-kurgu türü bunun tipik bir örneğini sunar. Diğer yandan, ilişkinin her zaman bilimden edebiyata doğru olduğunu söylemek yanlış olur çünkü edebiyatın ve edebiyatçıların bilime öncülük ettiği pek çok durum mevcuttur. Bu ders temel olarak bu konu çerçevesinde kalarak edebiyatla bilimin kesişim noktasını araştırmayı öngörmektedir. Bu amaçla bu konu üzerine yapılmış çalışmalar ele alınacak ve söz konusu etkileşimin gözlemlendiği yazınsal eserler ayrıntılı olarak incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yazın insanlarını ve onların yazınsal ürünlerini temel bilimlerin bulguları ışığında değerlendirir.   1,2,3,4 1,2
2) Farklı yazınsal ürünleri bilimsel bulguların ışığında karşılaştırabilecek eleştirel bir bakış açısı sergiler.   1,2,3,4 1,2
3) Bilimsel nitelikli yazınsal metinlerle bilimsel çalışmaların önünü açmış ve/ya bilimsel çalışmaların bulgularını öngörmüş yazınsal metinleri disiplinlerarası yöntem ve tekniklerle okuma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.   1,2,3,4 1,2
4) İlgili alanda akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.   1,2,3,4 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriğinin tantımı ve öğrencinin genel yükümlülükleri  
2 Dil, Bilim ve Dilbilim  
3 Dilbilimin Temel Kavramları  
4 Doğal bir Nesne Olarak Dil – Kültürel bir Nesne Olarak Dil  
5 Dilbilim ve Felsefe  
6 Dilbilim ve Psikoloji  
7 Dilbilim ve Antropoloji  
8 Arasınav  
9 Dilbilim ve Edebiyat  
10 Göstergebilim ve Edebiyat  
11 Edebiyat ve Bilim: Whitman, Eliott, Proust  
12 Edebiyat ve Bilim: Wells, Orwell, Atay    
13 Bilim-Kurgu Edebiyatı ve Dilbilim  
14 Bilim-Kurgu Sineması ve Dilbilim  
15 Öğrenci Deneme Sunumları  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ(%)
Sunumlar 3 30
Ara Ödev 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.         x  
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.         x  
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.         x  
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.         x  

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 10 150
Sunumlar 3 30 90
Ara Sınav Ödevi 1 40 40
Final Ödevi 1 50 50
       
Toplam İş Yükü     378
Toplam İş Yükü / 25 (s)     378/25= 15.12
Dersin AKTS Kredisi     15