• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
TLP 640
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 

Öğrencinin, edebiyatta belirli bir konuya hakim olduktan sonra bunu topluluk karşısında gerektiği gibi sunabilme becerisini geliştirmektir.

Dersin İçeriği: 

Bu dersin amacı, edebiyatta belirli bir konuya hâkim olan öğrencilerin çalışmalarını topluluk karşısında gerektiği gibi sunabilme becerisini geliştirmektir. Derste polisiye, tarih, bilim-kurgu gibi, edebiyatın konu edindiği bir alanda farklı yaklaşımlar ve karşılaştırmalar içeren sunumlar yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Edebiyatın konu edindiği alanları tanır. 1,2,3 C
2) Edebiyatın konu edindiği bu alanlardan birinde bilgi toplar. 1,2,3 C
3) Edebiyatın konu edindiği bu alanlardan birinde gerekli metinleri okur. 1,2,3 C
4) Edebiyatın konu edindiği bu alanlardan birinde karşılaştırmalar yapar. 1,2,3 C
5) Bu alanda bir sunum hazırlar. 1,2,3 C
6) Sunumunun akademik ölçütlere uygunluğunu sağlar. 1,2,3 C
7) Seçilen konuda sunumunu yapar ve tartışma aşamasında gelen olası soruları yanıtlar. 1,2,3 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Edebiyatta bir konunun belirlenmesi ve bu konu üzerinde bilgi paylaşımı  
3 Belirlenen konunun çeşitlendirilerek öğrencilere paylaştırılması  
4 Belirlenen konu hakkında örnek bir sunum yapılması ve tartışmalar.  
5 Öğrencilerin sunumları ve tartışmalar  
6 Öğrencilerin sunumları ve tartışmalar  
7 Öğrencilerin sunumları ve tartışmalar  
8 Öğrencilerin sunumları ve tartışmalar  
9 Öğrencilerin sunumları ve tartışmalar  
10 Öğrencilerin sunumları ve tartışmalar  
11 Öğrencilerin sunumları ve tartışmalar  
12 Öğrencilerin sunumları ve tartışmalar  
13 Tüm sunumları tekrar gözden geçirilmesi  
14 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Belirlenecek olan konu hakkında farklı metinler

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar X
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav Ödevi 1 10
Kısa Sınav Ödevi 1 30
Final Ödevi 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatı alanlarındaki edebi metinleri çağdaş edebiyat kuramlarının ışığında değerlendirir, eleştirisini yapar. Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.     x    
2 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Edebiyatı ve dünya edebiyatları alanlarında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.         X
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.   x      
4 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır. Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.         X

ECTS

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 20 280
Ödev 1 6 6
Ara Ödev 1 17 17
Final Ödevi 1 28 28
       
Toplam İş Yükü     373
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,92
Dersin AKTS Kredisi     15