• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ANT 614
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Seminerler sayesinde antropoloji bölümü bünyesinde çok amaçlı bir platform oluşmaktadır. (1) Yurt içinden ve yurt dışından önemli sosyal bilimci ve düşünürlerin davet edilerek bölümle tanıştırılmaları, güncel ve önemli sosyal araştırmaların öğrencilere birinci elden aktarılması, münazaralı bir ortamda önemli konuların antropolojik perspektifle ele alınması; (2) Araştırma şirketi yöneticileri gibi mezunlara iş imkanı sağlamak durumunda olan özel ve kamu sektörü görevlilerinin bölüm öğrencileri ile tanışmasına, kendimizi tanıtmaya imkan sağlanması; (3) Ayrıca, tüm öğretim üyeleri ile öğrencilerin bir araya gelerek kaynaşabilme ortamının yaratılması bu kolokyumların amaçlarını oluşturmaktadır. (4) Ulusal ve uluslar arası boyutta yapılan duyurularla Yeditepe Antropoloji Bölümü faaliyetleri ile kendini tanıtmış olmaktadır.

Dersin İçeriği: 

Konferanslar, paneller, münazaralar, öğrenci sunumları, araştırma sonuçlarının paylaşılması, belgesel gösterimi ve tartışılması şeklinde yürütülen kolokyum toplantıları güncel olayları ele alabildiği gibi teorik  konular üzerinde yapılan sunumları da kapsamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo H. Yoklama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel kavramları tanıtmak 1,3 1,2,3 H
2)  Evrimi ve sosyal evrimi tartışmak 1,2,3 1,2,3 H
3)  Masabaşı antropolojisini tartışmak 1,2,3,4,5 1,2,3 H
4) Britanya ve Amerika’daki farklı yaklaşımların altını çizmek 1,2,3,4 1,2,3 H
5)  Yapılmış etnografilerin farklılıklarını teorik etkilerini incelemek  1,2,3,4,5 1,2,3 H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davetli Konuşmacı Sunumu -
2 Davetli Konuşmacı Sunumu -
3 Davetli Konuşmacı Sunumu -
4 Davetli Konuşmacı Sunumu -
5 Davetli Konuşmacı Sunumu -
6 Davetli Konuşmacı Sunumu -
7 Davetli Konuşmacı Sunumu -
8 Davetli Konuşmacı Sunumu -
9 Davetli Konuşmacı Sunumu -
10 Davetli Konuşmacı Sunumu -
11 Davetli Konuşmacı Sunumu -
12 Davetli Konuşmacı Sunumu -
13 Davetli Konuşmacı Sunumu -
14 Davetli Konuşmacı Sunumu -
15 Final Haftası -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  Dersin yazılı bir malzemesi yoktur.
 
Diğer Kaynaklar
  •  Konuşmacıların sunumları sırasında tavsiye edecekleri kaynak kitapların okunması öğrencilere tavsiye edilir.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar   -
Ödevler  -
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Derse Katılım, Sınıf Sunumları ve Derse Devam 1 100
Final Sınavı - -
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   -

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,         X  
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,         X  
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,         X  
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,         X  
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     98
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.92
Dersin AKTS Kredisi     4