• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ANT 681
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı dünyanın değişik yerlerindeki insan topluluklarının çevrelerine nasıl adapte olduğunu öğrenmek ve insanlarla doğa arasındaki ilişkileri anlamaya çalışmaktır. Ders esnasında doğal kaynaklar üzerine çatışmalar, iklim değişikliği, çevreci hareketler ve gelişim politikaları gibi son dönemdeki önemli konulara da değinilecektir

Dersin İçeriği: 

Ekolojik antropoloji insanlarla çevre arasındaki ilişkileri anlamaya çalışır. Dersin ilk yarısında dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insan topluluklarının çevrelerine nasıl adapte olduklarını tartışacağız. Geleneksel ekolojik bilgi ve bunun yeryüzünün ekosistemini anlamak için önemini öğreneceğiz. Dersin ikinci kısmına ise bugün hızla tükenen kaynaklar ve doğa tahribatıyla ilgili günümüze ait sorunları antropolojik açıdan tartışacağız. Ekofeminizm, şehirlerin ekolojisi, çevre ve nüfus, politik ekoloji, iklim değişikliği ve sürdürebilir yaşam gibi konuları ele alacağız.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- İnsanların çevreye adaptasyonlarını anlamak ve dünyanın değişik iklimlerinde yaşayan insan topluluklarının çevrelerine nasıl uyum sağladıklarını öğrenmek  1,2,3,6,7,8 1,2,4 A,C
2-Geleneksel ekolojik bilginin ne olduğunu ve dünya için neden önemli olduğunu bilmek 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,4 A,C
3- Sürdürülebilir yaşam kavramını anlamak ve günümüzdeki belli başlı çevre sorunlarının neler olduğunu, bunların toplumsal nedenlerini öğrenmek 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4 A,C
4- İklim değişikliğinin ekonomik ve kültürel nedenlerini öğrenmek, günümüz çevre hareketlerinin bu konu üzerindeki iddialarını anlamak 1,2,3,4,5,6,8,9 1,2,3,4 A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo  

Değerlendirme Sistemi

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekolojik antropolojiye giriş  
2 Geçmişte İnsan Doğa İlişkisi

Avcı Toplayıcılıktan Tarıma

 
3 İnsan-Çevre İlişkilerine Dair Teoriler

Kültürel Ekoloji

 
4 Yerli Halklar ve Geleneksel Ekolojik Bilgi  
5 Soğuk İklimlere İnsan Adaptasyonu

Kutup Ekosistemlerinde Hayat

 
6 Yüksek Rakımlara İnsan Adaptasyonu

Dağ Ekosistemlerinde Hayat

 
7 Kurak İklimlere İnsan Adaptasyonu

Çöl Ekosistemlerinde Hayat

 
8 Nemli İklimlere İnsan Adaptasyonu

Tropik Yağmur Ormanı Ekosistemlerinde Hayat

 
9 Ara sınav  
10 Toplumsal Cinsiyet ve Doğa

Ekofeminizm

 
11 Doğal Kaynaklar Üzerine Çatışma

Politik Ekoloji

 
12 Nüfus ve Kentsel Ekoloji  
13 İklim Değişikliği ve Dünya  
14 Antropoloji ve Çevrecilik Hareketleri

Sürdürülebilir Yaşam

 
KAYNAKLAR
Ders Notu Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthropology, Emilio F. Moran (2007), Routledge

Introduction to Cultural Ecology. Mark Q. Sutton and E.N. Anderson.( 2010). Second Edition. Altamira Press.

People and Nature: An Introduction to Human Ecological Relations, Emilio F. Moran (2016), Wiley-Blackwell 

Diğer Kaynaklar Her hafta ek olarak konu ile ilgili makaleler verilecektir. 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar İlgili kitaplar, makaleler, belgeseller
Ödevler Final ödevi
Sınavlar Vize sınavı

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Derse Katılım ve Sunum 1 30
Final Ödevi 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4    
1 Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,       X    
2 Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,       X    
3 Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü-yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi geliştirir,       X      
4 Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,     X      
5 Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
6 Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,     X      
7 Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,       X    
8 Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,       X    
9 Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.        X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Kısa Sınav 1 60 60
Değerlendirma yazıları 1 53 53
Final 1 150 150
Toplam İş Yükü     375
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15
Dersin AKTS Kredisi     15