• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ANT 653
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Öğrencilerin ekonomik antropoloji bilgisini geliştirmek ve artırmak bu dersin ana hedefidir. Öğrencilerin ekonomik etkinlikler ve ilişkiler üzerine fikir ve bakışlarını, kültürel bağlama güçlü bir vurguyla geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Dersin İçeriği: 

Bu ders, ekonomik antropolojinin temel kavramlarını ve bir altdisiplin olarak ekonomik antropolojinin toplumların genel kavranışlarına katkısını ele alır. Karşılıklılık, üretim, dağıtım, değiş tokuş, tüketim ve toplumsal yeniden üretim gibi ekonomik antropolojinin temel kavramlarını ve ana teorik yaklaşımları temellendirmek amaçlanır.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler değişik ekonomik sistemlerdeki temel kavramları, yaklaşımları ve problematik başlıkları öğrenirler. 1,3 1,2, A,C
2) Öğrencilerin ekonomik etkinlik ve ilişkiler hakkında, kültürel bağlama vurguyla, görüşleri gelişir. 1,2,3,4 1,2, A,C
3) Öğrencilere, ekonomi ve yüzyılın ekonomik olayları konusunda öğrenme fırsatı sunar. 1,2,3,4,5 1,2, A,C
4) Bir altdisiplin olarak Ekonomik Antropolojinin temel kavramları ve toplumların anlaşılmasındaki katkısını açıklar.  1,2,4 1,2, A,C
5) Karşılıklılık, üretim, dağıtım, değiştokuş, tüketim ve toplumsal yeniden üretim gibi ekonomik antropolojinin temel kavramlarını ve ana teorik yaklaşımları temellendirir. 1,2,3,4 1,2, A,C
6) Öğrencilere, değişik kültürlerde yapılmış değişik etnografik araştırmalar ışığında ekonomik küreselleşmeyi değerlendirme fırsatı sunar. 1,2,3,4,5 1,2, A,C

 

Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi

4. Tartışma Yöntemi  5. Gösteri Yöntemi  6. Grup çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test  C. Ödev D. Boşluk –doldurma  E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo  

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomik Antropoloji Nedir? Temel kavramlar ve başlıkları nelerdir? Antropoloji ve Ekonomi arasındaki ilişkiler
2 Ekonomik Antropolojide Temel Kuramsal Yaklaşımlar Antropoloji ve Ekonomik Sistemler
3 Ekonomik Antropolojide Problem ve Meseleler Ana başlık ve meseleler
4 Kabilelerde Ekonomik Davranış

Kapitalizm öncesi Devletlerde Ticaret ve Pazarlar

 
5 Modern Ekonomilerde Antropoloji Güncel Konular
6 Köylüler ve Dünya Kırsal/Köy Çalışmaları 
7 ARA SINAV  
8 Modern Ekonomilerde Antropoloji

Pazar ve Pazar yerleri

Modern Pazarın Doğası ve Yapısı
9 Ekonomik Antropoloji ve Ekonomik Gelişme Gelişme ve Büyüme kavramları
10 Gelişme, Sanayileşme, Modernleşme, Bağımlılık Modernleşme
11 Gelişmede Kadının ve Erkeğin Katılımları Toplumsal Cinsiyet Boyutu
12 Ekonomik Küreselleşme ve Toplumsal Sonuçları Sermaye ve İşgücü Akışları
13 Ekonomiyi Yeniden Tanımlamak (Kavramlar, Meseleler), Finansal ve Ekonomik Krizler Küresel Süreçler
14 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Kumbetoglu,B.(2012) Economic Anthropology notes
Diğer Kaynaklar Economıes And Cultures: Foundatıons Of Economıc Anthropology, By Richard Wilk  And Lisa Cliggett, 2007. (Second Edition)

Economıc Anthropology, By Stuart Plattner. Stanford University Press. Stanford.1989.

The Anthropology Of Economy, By Stephen Gudeman. Blackwell Pub.Oxford.2001.

Economıc Anthropology And Anthropologıcal Economıcs, By M. Sahlins. Social Science Information. Vol.8, No.5 Pp.13-33. 1969.

Globalızatıon & Inequalıtıes, By Sylvia Walby. Sage Pub.London.2009.

Women`S Work& Chıcano Famılıes. Cannery Workers Of The Santa Clara Valley, By Patricia Zavella. Cornell University Press.1988.

Unregıstered Women Workers In The Globalızed Economy:A Qualıtatıve Study In Turkey, By B. Kumbetoglu,I. User,A. Akpinar. Feminist Formations. Vol.22(3) Fall.2010. 

Kalkınma Ve Kuresellesme, Yay.Haz.,Saniye Dedeoglu, Turan Subasat. Baglam Yay.Istanbul. 2001.

Kayıp Iscı Kadınlar.B.Kumbetoglu,I.User, A.Akpinar.Baglam Yay.Istanbul.2012.

Kuresellesen Dunyada Degısımın Farklı Yuzlerı, Yay. Haz., Neslihan Sam , Riza Sam. Ezgi Yay.Istanbul. 2011.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Ödev
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav - -
Ödev 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,         X  
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 60 60
Kısa Sınav      
Ödev 1 60 60
Final 1 150 150
Toplam İş Yükü     375
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15
Dersin AKTS Kredisi     15