• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ANT 661
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı sağlık, hastalık, kültür ve iyileştirme arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Sağlık antropolojisinde kültürü esas alarak mı sağlığı incelemek yoksa evrensel bakış açısından mı analiz edilmeli gibi temel bir sorunsalı esas alır. Farklı kültürlerdeki sağlık kavramını analiz eder.

Dersin İçeriği: 

Baskın biyomedikal paradigması ve alternatif iyileştirme yöntemlerini tartışır. Ayrıca dersin içeriğine antropologların uygulamalı antropolojide sağlık ile ilgili yaptıkları çalışmalara eleştirel bir bakış açısını katar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sağlık ve hastalık kavramlarını antropolojik anlamda irdeler. 1,2,4 1,2,3 A,C
2) Batı  toplumlarında tıbbın gücünü analiz eder. 1,2,4 1,2,3 A,C
3) Uygulamalı antropoloji yapan antropologların sağlık meselesini nasıl tartıştıklarını çalışır. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C
4) Farklı toplumlardaki sağlık kavramını anlar. 1,2,4,5 1,2,3 A,C
5) Biyomedikal paradigma ile alternatif iyileştirme pratiklerini karşılaştırır ve tartışır. 1,4 1,2,3 A,C
6) Neo-liberal ekonomilerde alternatif tıbbın yerini analiz eder. 1,4 1,2,3 A,C
7) Türkiye’nin sağlık politikalarını inceler. 1,2,3,4,5 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ Sağlık Antropolojisinin Temelleri
2 DEMOGRAFYA VE SAĞLIK Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Çocuk Antropolojisi, Bölgesel Çalışmalar, Uygulamalı Antropoloji, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
3 İNSANLAR DOĞAL KAYNAKLAR VE HAYVANLAR Bölgesel Çalışmalar, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Çocuk Antropolojisi, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
4 SOSYAL YAPININ TEMELLERİ Bölgesel Çalışmalar, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Çocuk Antropolojisi, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
5 OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN MİRASI Etnisite ve Kimlik, Mekan ve Anlatı, Siyasi Antropoloji, Modern Türkiye Antropolojisi
6 İMPARATORLUKTAN ULUS-DEVLETE Etnisite ve Kimlik, Mekan ve Anlatı, Siyasi Antropoloji, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
7 ARA SINAV  
8 DİN DEVLET VE TOPLUM Etnisite ve Kimlik, Mekan ve Anlatı, Siyasi Antropoloji, Modern Türkiye Antropolojisi, Siyasi Antropoloji
9 KIRSAL TÜRKİYE Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç
10 KENTLİ TÜRKİYE Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç, Kent Antropolojisi
11 SOSYAL PROBLEMLER VE SEÇİLİ KONULAR Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç
12 GÖÇ Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç
13 EKONOMİ VE GEÇİM KAYNAĞI Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç, Kent Antropolojisi
14 GELENEKSEL VE POPÜLER KÜLTÜR Bölgesel İncelemeler, Uygulamalı Antropoloji, Mekan ve Anlatı, Alan Araştırması, Etnisite ve Kimlik, Modern Türkiye Antropolojisi, Çocuk Antropolojisi, Uluslararası göç, Kent Antropolojisi

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Karakaş Özbayrak, İ (2011) II.Abdülhamid Döneminde Uygulanan Sosyal Yardım Politikaları, Libra Yayınevi.

 

  Shankland, D. (1999). Antropoloji ve Etnisite: Yeni Alevi Hareketinde Etnoğrafyanın Yeri. (eds.) Olsson, Tord, Özdalga Elisabeth and Raudvere Catharina. Alevi Kimliği, 20-31.

 

Kâğıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and human development across cultures: A view from the other side. Psychology Press.

 

Delaney, C. L. (1991). The seed and the soil: gender and cosmology in Turkish village society (Vol. 11). Univ of California Press.

 

Arbel, B (2010) “The Attitude of Muslims to Animals: Renaissance Perceptions and Beyond” Suraiya Faroqhi ed. Animals and People in Ottoman Empire, 57-74. Eren.

 

Berkes, N., & Kuyaş, A. (2003). Türkiye'de çağdaşlaşma (Vol. 117). Yapı Kredi Yayınları.

Diğer Kaynaklar Panzac, D., & Yılmaz, S. (1997). Osmanlı imparatorluğu'nda veba: 1700-1850. Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı.

 

Öztan, G. (2012) Türkiye’de çocukluğun politik inşası. Bilgi Üniversitesi Yayınevi.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Etnograif araştırmayı temel alan ve kapsamlı literatür taraması yapılmış rapor
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilir,       X    
2 Özümsediği kuram ve yaklaşımları araştırılmamış konularda, kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,         X  
3 Araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
4 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlarını takip ederek, Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine coğrafi koşullarını, tarihsel ve ekonomik süreçlerini, sosyal değişim dinamiklerini algılayarak bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilme gücü edinir,         X  
5 Kişisel çalışmalarıyla ve yapılan çalışmalara getirdiği eleştirilerle sosyal bilim literatürüne katkıda bulunarak, özgün bakış açısını iş ve özel yaşamında uyarlayabilme becerisi gelişir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 60 60
Kısa Sınav 2 25 50
Ödev 1 60 60
Final - - -
Toplam İş Yükü     254
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.16
Dersin AKTS Kredisi     10