• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ANT 674
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Türk Kültür Antropolojisi I'in devamı olan bu ders çerçevesinde günlük yaşam gelenekleri, esasen maddi olmayan kültür değerleri ve ilgili kurumlar incelenecektir.

Dersin İçeriği: 

Eski Türklerin beslenme alışkanlıkları, sağlık kültürü, hukuk ve töre düzeni, dinsel inançları, büyücülük ve şamanizm gelenekleri, dil ve iletişim kültürü; güzel sanatlar ve halk edebiyatı köken, yapı ve işlev açısından karşılaştırmalı olarak incelenmektedir..

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo H.Yoklama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Maddi olmayan kültür değerleri anlatılır. 1,4 1,2,3 A,C
2- Beslenme ve salğık kültürü üzerine bilgiler verilir. 1,4,5 1,2,3 A,C
3-  Toplumsal düzen, hukuk ve adalet uygulamaları incelenir. 1,4,5 1,2,3 A,C
4- Güzel sanatların gelişimi ve sanat dallarının özellikleri ele alınır. 1,2,4,5 1,2,3 A,C
5-.Manevi değerler, inançlar, büyü gibi konular irdelenir. 1,2,3,4,5          1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Barınak çeşitleri. Otağ mimarisi (mobil mimari). -
2 Ulaşım ve taşımacılık -
3 Beslenme kültürü. -
4 Sağlık bilgileri. İnsan bedeni. Hastalıklar, tedavi araçları ve yöntemleri. -
5 Spor etkinlikleri. Yarışmalar, avlanma gelenekleri, popüler oyunlar -
6 Savaş sanatı. Savaş ve toplum. Ordu yapısı: savaşçıların eğitimi ve donanımı. -
7 Hukuk ve adalet. -
8 Ara sınav -
9 Resim ve heykel sanatları. -
10 Müzik. Müzik aletleri. Müzik eşliğinde yapılan törenler, danslar. Tiyatro. -
11 Mitoloji, büyü ve din. Tektanrıcı bir düzen olarak Göktanrıcılık -
12 Eski Türk Şamanizmi. Türk halk kültüründe Şamanizm izleri. -
13 Halk edebiyatı ve sözlü gelenek. Yazılı edebiyata geçiş ve bilinen ilk kitaplar. -
14 İletişim kültürü ve araçları; dil, yazı, simgeler -
15 Final Sınavı -

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1.    Arsal, Sadri Maksudi, (1947) Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul

2.    Diyarbekirli, Necat, (1972) Hun Sanatı, MEB Kültür Yayınları, İstanbul

Diğer Kaynaklar  

3.    Gumilyev, Lev, (2006) Eski Türkler, Selenge Yayınları, İstanbul

4.    Ögel, Bahaeddin, (2001) Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödevler 4 20
Vize 1 30
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI
No Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayıp analiz edebilir,       X    
2 Özümsediği kuram ve yaklaşımları araştırılmamış konularda, kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
3 Araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,        X    
4 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınlarını takip ederek, Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine coğrafi koşullarını, tarihsel ve ekonomik süreçlerini, sosyal değişim dinamiklerini algılayarak bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilme gücü edinir,         X  
5 Kişisel çalışmalarıyla ve yapılan çalışmalara getirdiği eleştirilerle sosyal bilim literatürüne katkıda bulunarak, özgün bakış açısını iş ve özel yaşamında uyarlayabilme becerisi gelişir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 30 30
Kısa Sınav 1 7 48
Final 1 60 60
  1 9 9
Toplam İş Yükü     243
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,75
Dersin AKTS Kredisi     15