• TR
  • EN

Bir Sosyal Girişimcilik Hikayesi

Antropoloji Kulübü ve bölümümüzün birlikte düzenlediği etkinlikte, SosyalBen Vakfının mütevelli heyeti başkanı Ece Çiftçi, sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilincini güçlendirme amacıyla, Türkiye’nin dört bir yanında ve farklı dünya ülkelerinde gerçekleştirilen saha çalışmalarını öğrencilerimizle paylaşarak, ‘iyiliğin gücünü’ ve bu gücün yaşanılır bir dünya tasarlamadaki önemi dile getirdi.

Avrupa Birliği Proje Yazma Eğitimi

Antropoloji bölümü öğrencilerine; fon veren ulusal ve uluslararası kurumlara yönelik olarak, proje yazma, geliştirme ve yönetimi konusunda gerekli bilgiyi edinmelerini sağlamak üzere, “AB Metodolojisine Göre Proje Yazma Eğitimi” verilmiştir.

Antropoloji Bölümü Paydaş Toplantısı

Antropoloji bölümünün program öğretim amaçları yeterliliklerini sağlama düzeylerini belirlemek ve bu doğrultuda kazanılan becerilerin paydaşlar tarafından kullanılıp kullanılamayacağına ait düşüncelerini değerlendirmek üzere, antropoloji mezunlarını istihdam eden kurumların temsilcileri ile 3 Mart 2020 tarihinde dış paydaş toplantımız gerçekleştirilmiştir.

Ekosistem İçinde Dans

19 Şubat 2020 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Belma Oğul “Ekosistem İçinde Dans” başlıklı etkinliğimizde öğrencilerimizle bir araya gelmiş ve dans antropolojisi ile ilgili güncel tartışmalara değinmiştir.