• TR
  • EN

Antropoloji Bölüm hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Ferzan Durul’un editörlük ve bölüm yazarlığını üstlendiği “İnsanın Tarih Yolculuğu” isimli derleme kitap çalışması Yeditepe Üniversitesi yayınları tarafından basıldı. Çalışma uygarlık tarihinin farklı dönemlerine ışık tutuyor. Durul, çalışmanın önsözünde derlemenin amacını şu sözlerle ifade ediyor: “İnsanın biyolojik ve kültürel varlığının ortaya çıktığı dönemden günümüze, insanlığın geçirdiği her aşamanın billurlaştırıldığı bu kitap insanın değer bilgisini üretme niyetiyle kaleme alınmıştır.”