• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
ANT 525
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 

Antropoloji kuramlarının birbirleriyle ilişkili olarak ve eleştirel bir zeminde ele alınması.

Dersin İçeriği: 

Alman Etnografik Geleneğinden Fransız yapısalcılığına kadar çeşitli antropoloji yaklaşımları, söz konusu yaklaşımların gelişiminde rol oynayan sosyal bilimciler ve yazın alanına katkıları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi  2. Örnek Olay Yöntemi  3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1- Temel kavramların tanıtmak

1,2,5,6,7,8,9

1,2,3

A,C

2-  Evrimi ve sosyal evrimi tartışmak

1,2,3,5,6,7

1,2,3

A,C

3- Masabaşı antropolojiyi tartışmak

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3

A,C

4- Britanya ve Amerika’daki farklı yaklaşımların altını çizmek

1,2,5,6,7,8

1,2,3

A,C

5- Yapılmış etnografilerin farklılıklarını teorik etkilerini incelemek

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş -
2 Temel Kavramlar ve Antropolojide Teorinin Rolü Aram Yengoyan. (1986). Theory in Anthropology: On the Demise of the Concept of Culture, Comparative Studies in Society and History, 28(2), 368-374.

Erwan Dianteill. (2012). Cultural Anthropology or Social Anthropology? A Transatlantic Dispute. L’Année Sociologique, 62, 93-122.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 1-7.

Robert A. Manners, David Kaplan. (1968). Notes on Theory and non-Theory in Anthropology. Robert A. Manners, David Kaplan (Eds), Theory in Anthropology A Sourcebook (1-13). London: Routledge

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 20-35.

3 Alman Etnografi Geleneği Human Sciences, 18(1), 55-76.

Han F. Vermeulen. (2006). The German Ethnographic Tradition and the American Connection. History of Anthropology Newsletter, 33(2), 9-14.

Hendrik Frederik Vermeulen. (2008).  Early History of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment: Anthropological Discourse in Europe and Asia, 1710-1808. Universiteit Leiden. 

Michael Harbsmeier. Towards a Prehistory of Ethnography: Early Modern German Travel Writing as Traditions of Knowledge. Han F. Vermeulen, Arturo Alverez Roldan, Fieldwork and Footnotes Studies in the History of European Anthropology (19-38). London and New York: Routledge.

Thomas Hylland Eriksen, Finn Sivert Nielsen. (2001). A History of Anthropology. London: Pluto Press; pp. 16-35.

4 Sosyal Evrimcilik: Akrabalık ve Sosyo-Politik Organizasyona Evrimci Yaklaşım Lewis Henry Morgan. (1877). Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. Chicago: Charles H. Kerr & Company.

Lewis Henry Morgan. (2009 [1877]) Primary Text: Ancient Society. Jerry D. Moore (Ed.), Visions of Culture an Annotated Reader (15-24). Lanham, New York, Toronto: Altamira Press.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 142-180

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 96-111.

5 Sosyal Evrimcilik: Din, Sihir ve İdeolojik Sistemlere Evrimci Yaklaşım Edward Tylor. (2009 [1871]). Primary Text: Primitive Culture (Excerpts). Jerry D. Moore (Ed.), Visions of Culture an Annotated Reader (4-11). Lanham, New York, Toronto: Altamira Press.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 142-180

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 96-111.

6 Sosyal Evrimciliğin Difüzyonist Eleştirisi Clark Wissler. (1915). The Diffusion of Horse Culture among the North Americam Indians. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1(4), 254-256.

Clark Wissler. (1914). The Influence of the Horse in the Development of Plains Culture. American Anthropologist, 16(1), 1-25.

G. Elliot Smith. (1916). The Influence of Ancient Egyptian Civilization in the East and in America. Bulletin of the John Eylands Library, 48-72.

G. Elliot Smith. (1917). Mummification in New Zealand. The journal of Polynesian Society. 26(2[102]), 71-74.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 373-393.

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 112-118.

7 Vize Sınavı  
8 Tarihsel Tikelciliğin Temelleri ve Boasçı Antropoloji Alfred L. Kroeber. (1909). Classificatory Systems of Relationship. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 39, 77-84.

Alfred L. Kroeber. (1917). The Superorganic. American Anthropologist. 19(2), 163-213.

Franz Boas. (1896). The Limitations of the Comparative Method of Anthropology. Science. 4(103), 901-908.

Franz Boas. (1944). The Mind of Primitive Man. New York, Boston, Chicago: The Macmillan Company.

George W. Stocking, JR. (1966). Franz Boas and the Culture Concept in Historical Perspective. American Anthropologist, 68, 867-882.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 250-372

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 189-210.

Robert H. Lowie. (1917). Culture & Etnology. New York: Douglas C. McMurtrie.

Robert H. Lowie. (1921). Primitive Society. London: George Routledge & Sons, LTD.

9 Kültür ve Kişilik David F. Aberle. (1968). The Influence of Linguistics on Earlu Culture and Personality Theory. Robert A. Manners, David Kaplan (Eds.), Theory in Anthropology a Sourcebook. London: Routledge.

Margaret Mead. (1963). Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York: Morrow.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 393-463.

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 210-228

Ruth Benedict. (1922). The Vision in Plains Culture. American Anthropologist, 24(1), 1-23.

10 İşlevselcilik: Radcliffe-Brown’ın Katkıları A. R. Radcliffe-Brown. (1935). On the Concept of Function in Social Science. American Anthropologist, 37, 394-402.

A. R. Radcliffe-Brown. (1940). On Social Structure. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 70(1), 1-12.

A. R. Radcliffe-Brown. (1951). The Comparative Method in Social Anthropology. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 81(1/2), 15-22.

Francesca Cancian. (1968). Functional Analysis of Change. Robert A. Manners, David Kaplan (Eds.), Theory in Anthropology a Sourcebook. London: Routledge.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 514-567.

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 255-266.

11 İşlevselcilik: Bronislaw Malinowski’nin Katkıları Bronislaw Malinowski. (1939). The Group and the Individual in Functional Analysis. American Journal of Sociology, 44(6), 938-964.

Bronislaw Malinowski. (1942). A New Instrument for the Interpretation of Law-Especially Primitive. Yale Law Journal, 51(8), 1237-1254.

Bronislaw Malinowski. (1948). Magic, Science and Religion and Other Essays. Bostan, Massachusetts: Beacon Press.

Francesca Cancian. (1968). Functional Analysis of Change. Robert A. Manners, David Kaplan (Eds.), Theory in Anthropology a Sourcebook. London: Routledge.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 514-567.

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 255-266.

12 İşlevselcilik: Evans-Pritchard’ın Katkıları E. E. Evans-Pritchard. (1929). The Morphology and Function of Magic a Comparative Study of Trobriand and Zande Ritual and Spells. American Anthropologist, 31, 619-641.

E. E. Evans-Pritchard. (1965). Theories of Primitive Religion. Oxford: Clarendon Press

Francesca Cancian. (1968). Functional Analysis of Change. Robert A. Manners, David Kaplan (Eds.), Theory in Anthropology a Sourcebook. London: Routledge.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 514-567.

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 255-266.

13 Yapısalcı Antropolojinin Öncülleri David E. Greenwald. (1973). Durkheim on Society, Though and Ritual. Sociological Analsis, 34(3), 157-168.

Emile Durkheim. (1982). The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its Method. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: The Free Press; pp. 60-85, 209-211.

Marcell Mauss. (2002). The Gift. London and New York: Routledge.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 464-513.

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 161-167, 176-187, 230-232.

 

14 Fransız Yapısalcılığı ve Claude Lévi-Strauss Claude Lévi-Strauss. (1968). Structural Analysis in Linguistics and Anthropology. Robert A. Manners, David Kaplan (Eds.), Theory in Anthropology a Sourcebook (530-540). London: Routledge.

Claude Lévi-Strauss. (2009 [1955]). Primary Text: The Structural Study of Myth. Jerry D. Moore (Ed.), Visions of Culture an Annotated Reader (278-298). Lanham, New York, Toronto: Altamira Press.

Marvin Harris. (1971). The Rise of Anthropological Theory. New York: Thomas Y. Crowell Company; pp. 464-513.

Paul A. Ericson, Liam D. Murphy. (2013). A History of Anthropological Theory. Ontaria, New York: University of Toronto Press; pp. 229-239.

15 Final Sınavı -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Ödev

Sınavlar

Vize ve Final sınavları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

1

10

Final

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,

 

 

 

 

X

 

2

Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,

 

 

 

X

   

3

Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi gelişir, 

 

 

X

 

 

 

4

Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,

 

 

 

X

   

5

Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,

 

 

 

 

X

 

6

Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,

 

 

 

X

   

7

Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,

 

 

 

X

   

8

Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,

 

 

 

X

   

9

Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.

 

 

 

X

   

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

1

14

Ara Sınav

1

15

15

Ödev

1

10

10

Final

1

19

19

Toplam İş Yükü

   

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

4

Dersin AKTS Kredisi

   

6