• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ANT 575
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu dersin amacı birkaç ana başlık altında Arkeoloji alanını keşfetmektir.

Dersin İçeriği: 

Temel Arkeoloji terminolojisi, kazı teknikleri ve kazı alanı muhafaza koşulları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Arkeolojinin temel prensiplerini açıklar.  1,3,4 1 A,C
2) Geçmişte bu disiplinin şekillenmesini sağlayan teorileri açıklar. 1,2,3,4 1,2 A,C
3) Öğrencilere geçmiş arkeolojik miras hakkında bilgi verir. 1,2,3,4,5 1,2,3,12 A,C
4) Derinlemesine analize motive eder. 3,4 1,2,9 A,C
5) Arkeolojik nesneler hakkında geniş yorumlar sağlar. 1,3,4 1,2,3,9,12 A,C
6) Materyal kültür kalıntılarının aktif olarak yorumlanmasını sağlar. 1,3,4,5 1,2,3,9,12 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Genel Giriş Arkeoloji
2 Arkeolojinin Başlangıcı Arkeoloji
3 Arkeoloji ve Tarih Tarih
4 Kültür ve Arkeoloji Kültür
5 Geçmişi Açıklamak Zaman Çerçevesi
6 Methotları Kronolojik Sıraya Koyma Bilim
7 Ara Sınav  
8 Arkeolojik Veriler Arkeoloji
9 İnceleme ve Kazı Çalışmaları Arkeoloji
10 Nesnelerin Yorumları Nesneler
11 Teknolojiler Kültür
12 Geçmişin Yeniden İnşaası Arkeoloji
13 Geçim Kaynakları Arkeoloji
14 Genel Tekrar  
15 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu (1) Ashmore, W. and Sharer, R. 2006. Discovering Our past. A Brief Introduction to Archaeology. Fourth edition. McGraw-Hill Companies, Inc. (2) Fagan, Brian. 2006. Archaeology. A Brief Introduction. Ninth edition. Pearson Prentice Hall. 
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 90
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,       X    
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,     X      
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.       X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 2 60 120
Kısa Sınav 1 30 30
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     240
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.6
Dersin AKTS Kredisi     7