• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ANT 542
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 

Bu ders öğrencileri bazı özelliklerin ve birkaç etnografik filmin birincil amaçlarını tanımlayabilmesini sağlar. Örneğin: a) eğlendirmek, b) eğitmek, c) ikna etmek, d) kültürel değerlerin özünü yeniden doğrulamak.

Dersin İçeriği: 

Birkaç etnografik ve iki kült filmin seyirci profilini, plan ve organizasyonunu, tarihses doğruluğunu ve anamaddelerini inceler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Filmlerde görüntülenen toplumların öz değerlerinin dini, ekonomik, sosyal ve politik ilişkiler bağlamlarında ki tasvirlerini açıklar. 1,2,4 1, 3, 12 A
2) Ders içeriğindeki her filmin planını yada organizasyonunu ve seneryosunu değerlendirir. 1,2,3 1, 3, 12 A
3) Her filmin amaç, içerik, antropolojik anlam, yerel olması ve seyirci profili konusunda karşılaştırır. 1,2,3,4 1, 3, 12 A
4) Anlamı, içerik ve seyirci profili konularında kült filmlerle, etnografik filmleri karşılaştırır. 1,2,3,4 1, 3, 12 A
5) Filmleri yargılamak için kullanılan kriterleri tartışır. Bu kriterlerden bazıları; tarihsel, etnografik doğruluk, plan, müzik, gösterim, vb. 1,2,3,4,5 1, 3, 12 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üç Maymun filmindeki etnografik gerçekliği değerlendirme Bilge Ceylan
2 “The Burmese Harp” filmindeki Japon ve Budist değerler ve senaryo Kon Ichikawa
3 Merhametin “The Burmese Harp” filminde ve savaş sonrası Japonya’da temel değer olması Kon Ichikawa
4 “Nanook of the North” filmindeki etnografik doğruluk ve sahnelenmesi Robert Flaherty
5 “Tuva, Shamans & Spirits” filmindeki etnografik doğruluk, duyumculuk ve seyahat filmi stili. Brunton, Harner
6 “Wiping the Tears of Seven Generations” filminde tasvir edilmiş olan Avrupa-Amerikanları ve Lakota arasındaki çatışmanın açıklanması Powers, Rhine
7 “The Peyote Road” filmindeki etnografik doğruluğun, kanıtların ve dini inanç özgürlüğünün incelenmesi Fikes, Rhine
8 “Black Robe” filmindeki tarihsel doğruluk Trigger
9 “Black Robe” filminin izleyici profili, planı ve içerik analizi Moore, Beresford
10 “Huichol, People of the Peyote” filmindeki bölümlerin etnografik doğrulukları ve açık organizasyonları. Fikes
11 “Tales from the Jungle: Carlos Castaneda” filmindeki inanç kavramı, filmin kurgusu ve kanıtlar Fikes
12 “Vine of the Soul” filmindeki seyirci profili, inanç kavramı, filmin kurgusu ve içerik analizi Meech, Harner
13 “Seasons of a Navajo” filmindeki kurgu ve etnografik doğruluk Cooper, Witherspoon
14 “A Weave of Time” filmindeki etnografik doğruluk ve filmin kurgusu Cooper, Witherspoon

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Anthropological Filmmaking by J.R. Rollwagen.
Diğer Kaynaklar Stress & Development in Navajo Religion by Guy Cooper. Language & Art in the Navajo Universe by Gary Witherspoon. The Huron by Bruce Trigger.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  Dökümanlar dersin öğretim görevlisi tarafından verilecektir.
Ödevler  Ödevler dersin öğretim görevlisi tarafından 'hard copy' veya 'e-mail' yoluyla gönderilecektir.
Sınavlar  Sınavlar dersin öğretim görevlisi tarafından verilecektir.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 30
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Antropoloji'nin sosyal bilimler içerisindeki yerini ve kavramsal yapısını bilir, özümsediği kuram ve yaklaşımları kendi özgün alan araştırmalarına uyarlayabilecek teorik alt yapıya, araştırma yapacak  teknik bilgi, metod, etik kaygı ve kültürel donanıma erişir,       X    
2 Teoriği ve uygulamayı harmanlayarak araştırdığı konuyu yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi gelişir, araştıran, sorgulayan, kendini geliştirmeye istekli akademik saygınlığı olan bir araştırmacı olma bilinci kazanır,         X  
3 Antropoloji biliminde ve ilgilendiği diğer alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, güncel olayları antropolojik bakış açısıyla yorumlayabilme becerisi edinir,       X    
4 Türk Kültürüne ve dünya kültürlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabilen, yaptığı çalışmalarla sosyal bilim literatürüne katkıda bulunma bilinci ve donanımı edinir,       X    
5 Özgün bakış açısıyla gerek özel yaşamında gerekse de iş yaşamında özellikle medya- reklam, araştırma, strateji, STK vb.sektörlerde faaliyet gösterebilme becerisi edinir.         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 21 21
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 90 90
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü     246
Toplam İş Yükü / 25 (s)     9.84
Dersin AKTS Kredisi     7