• TR
  • EN

Sosyal ve kültürel antropoloji disiplininin temel konularını, kavramlarını, tarihçesini, kuramlarını ve yöntemini okuyucuya tanıtmayı hedefleyen “Bizi Şekillendiren Kültür: Sosyal ve Kültürel Antropolojiye Giriş” kitabının ilk bölümü bölüm hocalarımızdan Dr. Öğretim Üyesi Ferzan Durul tarafından kaleme alındı. “Antropoloji: Hümanizmanın Son Noktası” başlığını taşıyan bölümde, antropolojinin tanımları “İnsan nedir?” sorusunun felsefi yanıtlarından hareketle değerlendiriliyor.