• TR
  • EN
Program Türü: 
Tezli
Ders Kodu: 
COGS526
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ulusal kimlik ve kişisel bellek arasındaki bağı irdelemek
Dersin İçeriği: 
Bellek çekişmeli bir alandır. “Ortak”, “resmi”, ancak kişiseldir ve bu ayrı varsayılan alanlar arasındaki sınırlar net değildir.  Bu ders öğrencileri antropolojideki bellek üzerine güncel tartışmalar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ders özellikle “ulusal kimlik” ve “kişisel bellek” arasındaki bağ ile ilgilenmektedir.  Bu dinamik bağı takip etmek için bu ders ulusal belleği hatırlama ve beraberlik fikrini deneyimleme ile güçlendiren anma törenlerini inceleyecektir. Ders kamu anıtlarını, müzeleri ve peyzajları belleğin çekişmeli yanı olarak inceleyecek ve geçmişin şimdiki zamanda orijinalliğini ve devam edebilirliğini analiz edecektir.  Son olarak ders belleğin duyusal yanları ve kimlik arasındaki bağı belleğin ve tarihin faaliyete geçirdiği ve duygular ve duyular tarafından faaliyet geçirilen olarak inceleyecektir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ulusal kimlik ve kişisel bellek kavramalarını anlar 1,3,6,8,9,10 1,2,4,5 B, G, E
Bulguları antropoloji teorileri çerçevesinde değerlendirebilir 1,3,6,8,9,10 1,2,4,5 B, G, E
       
       

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Konular Ön Hazırlık
Dersin tanıtımı  
Ulusal kimlik makale
Ulusal kimlik makale
Antropolojide güncel bellek tartışmaları makale
Antropolojide güncel bellek tartışmaları makale
Ulusal kimlik ve kişisel bellek bağı makale
Anma törenleri ve bellek makale
Anıtlar ve bellek makale
Ödev Makale, ders notu
Kişisel bellek ve toplumsal bellek ilişkisi makale
Kişisel bellek ve toplumsal bellek ilişkisi makale
Antropolojik açıdan bulguların yorumlanması makale
Antropolojik açıdan bulguların yorumlanması makale
Antropolojik açıdan bulguların yorumlanması makale

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Ulusal kimlik ve bellek bağına bakan güncel makaleler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir.         X  
Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır.     X      
Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.       X    
Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser.   X        
Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur. X          
Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir.       X    
Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür. x          
Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar.       X    
Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır.         X  
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir.

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödev 1 10 10
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     176
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,04
Dersin AKTS Kredisi     7